Głównym tematem posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego EOG w dniach 23 i 24 maja była 25. rocznica podpisania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
Komitet, który reprezentuje pracodawców, pracowników i inne podmioty społeczeństwa obywatelskiego państw członkowskich EOG, podkreślił wagę priorytetów na nadchodzące lata, czyli dokończenia prac nad rynkiem wewnętrznym i zajęcia się jego wymiarem społecznym.

Na specjalnej sesji poświęconej obchodom 25. rocznicy Diljana Sławowa, przewodnicząca Sekcji Stosunków Zewnętrznych EKES-u, opisała Porozumienie EOG jako „sukces, który jest czymś więcej niż umowa handlowa i stanowi przykład współpracy między krajami mającymi takie same wartości”. Sekretarz generalny EFTA Henri Gétaz podkreślił siłę Porozumienia EOG: „Przeszliśmy przez kryzys finansowy, aż cztery reformy traktatów UE, a EOG nadal obowiązuje i funkcjonuje; osiągnięcie tego poziomu współpracy wymagało wiele pracy i wysiłku politycznego”. (dgf)