Grupa „Różnorodność Europy” wydaje streszczenie badania na temat młodzieży i UE

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

W dniu 15 maja w sali prasowej budynku Charlemagne Komisji Europejskiej zostały przedstawione główne aspekty streszczenia badania pt. „Młodzi w UE – postrzeganie i poznanie Europy oraz oczekiwania wobec niej” .

Celem badania jest porównanie postawy młodych ludzi uczących się w szkołach europejskich w Brukseli oraz w szkołach należących do krajowych systemów oświaty we Francji, Niemczech, Włoszech, Szwecji i Rumunii. Jak dużo młodzież wie o UE i skąd zaczerpnęła te informacje? Co myśli o UE i w jaki sposób jej zdaniem UE może wpłynąć lub wpłynie na ich życie? Czy między państwami członkowskimi istnieją duże różnice i czy uczniowie szkół europejskich mają znacznie różniące się podejście?

Komentując badania, przewodniczący Grupy EKES-u „Różnorodność Europy” Arno Metzler powiedział: „Niezbędne jest rozwinięcie nowego europejskiego obywatelstwa jako sposobu nawiązania kontaktu z obywatelami i ich wzbogacenia. Powinniśmy opracować nowe narzędzia edukacyjne dotyczące UE, na przykład tworząc europejską platformę na rzecz uczenia się lub wprowadzając specjalny przedmiot do szkół w celu wyjaśnienia codziennej działalności instytucji europejskich. Pragniemy zwiększyć aktywność społeczności europejskiej. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obywatele powinni przekazywać ideę i cele Europy. Musimy wykorzystać nasze młode pokolenia i wysłuchać ich głosu zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. (ih)