Grupa Pracowników EKES-u

Głos pracowników musi być głośny i wyraźny nie tylko w Parlamencie Europejskim, lecz również w Komisji – stwierdził Oliver Röpke, przewodniczący Grupy Pracowników. Dlatego też w dniu 22 maja 2019 r. na kongresie ETUC Grupa Pracowników EKES-u zorganizowała wydarzenie towarzyszące, by omówić sposób nadania prawom pracowników priorytetowego znaczenia w programie politycznym nowo wybranego Parlamentu Europejskiego w ciągu najbliższych pięciu lat.

Uczestnicy przedyskutowali wyzwania stojące przed związkami zawodowymi i sposób radzenia sobie z przewidywanym sukcesem prawicowych partii populistycznych. Musimy odzyskać zaufanie pracowników, gdyż nacjonaliści i ekstremiści będą zawsze wykorzystywać ludzką desperację, by uzyskać poparcie – dodała Gabriele Bischoff.

Zespół składający się z sekretarza generalnego ETUC Luki Visentiniego, austriackiej posłanki do PE Evelyn Regner i dwóch kandydatów do Parlamentu Europejskiego Gaby Bischoff i Nicolasa Schmita zgodził się, że konieczne jest odzyskanie zaufania głosujących i że politycy powinni przedstawić alternatywę dla retoryki antyeuropejskich populistów. Wyborcy nie stali się rasistami z dnia na dzień. Ludzie są rozczarowani i zdesperowani, a nacjonaliści oferują proste odpowiedzi, wykorzystując ciężkie warunki życia obywateli,stwierdził Luca Visentini.

UE musi być projektem społecznym, który poprawia warunki życia i pracy wszystkich obywateli i eliminuje nierówności. Wymaga to sprawiedliwego i progresywnego opodatkowania, wdrożenia filaru praw socjalnych, wspólnych minimalnych norm socjalnych i prawidłowego egzekwowania prawa pracy. (mg)