Nagroda dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2019 r. poświęcona wzmocnieniu pozycji kobiet

EKES poświęca swą sztandarową Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2019 r. wzmocnieniu pozycji kobiet i walce o równouprawnienie płci

Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń na 2019 r.

 

Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Głosując, wybraliśmy naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego Wzięliśmy udział w wyborach i uświadomiliśmy sobie, że nasz głos może wpłynąć na nasze życie codzienne

Do odnotowania

W skrócie

Wiceprzewodnicząca EKES-u Isabel Caño była jedną z sześciu osób, które dały sygnał do startu biegu „20 km w Brukseli”.

Ponad 40 tys. biegaczy, przedstawicieli 137 narodowości, wzięło udział w tradycyjnym biegu na 20 km w Brukseli 19 maja 2019 r. Impreza ta była organizowana już po raz 40. W tym roku wyścig stał pod znakiem wyborów europejskich, a jego hasłem było „Tym razem głosuję”.

Diljana Sławowa przedstawia stanowisko EKES-u na posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Wschodniego

Przewodnicząca Sekcji Stosunków Zewnętrznych EKES-u Diljana Sławowa wzięła udział w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Wschodniego, które Rada UE zorganizowała 13 maja br., by uczcić dziesiątą rocznicę Partnerstwa.

EKES obchodzi 25. rocznicę podpisania Porozumienia EOG

Głównym tematem posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego EOG w dniach 23 i 24 maja była 25. rocznica podpisania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Stołówka EKES-u i KR-u bez tworzyw sztucznych

Od 14 maja we wspólnej stołówce Europejskiego Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w budynku im. Jacques’a Delorsa nie używa się już jednorazowych materiałów z tworzyw sztucznych czy też produktów pakowanych w tworzywa sztuczne, w związku z czym jest ona pierwszą stołówką bez tworzyw sztucznych w instytucjach europejskich.

Wiadomości EKES-u

Margrethe Vestager w EKES-ie: „Potrzebujemy globalnego rozwiązania w zakresie opodatkowania działalności cyfrowej”

Margrethe Vestager, komisarz europejska ds. konkurencji, stwierdziła na majowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u), że Komisja naciska na opodatkowanie działalności cyfrowej, gdyż potrzebujemy rozwiązania globalnego: nie można zaakceptować sytuacji, w której niektóre przedsiębiorstwa płacą podatki, a inne nie. Jednak komisarz wyjaśniła, że UE musi najpierw znaleźć europejskie rozwiązanie.

Walka z antysemityzmem jest również walką o demokratyczną i opartą na wartościach Europę

Na zaproszenie EKES-u Raya Kalnova (Europejski Kongres Żydów), Michał Bilewicz (Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego) i Joël Kotek (Université Libre de Bruxelles – ULB) wzięli udział w dyskusji na temat antysemityzmu w Europie, która odbyła się w ramach majowej sesji plenarnej.

EKES przedstawia propozycję zwiększenia wkładu MŚP w biogospodarkę

Wyzwanie, przed którym stoimy, dotyczy zarówno przeciwdziałania zmianie klimatu, jak i zapewnienia wyżywienia dla planety, którą wkrótce będzie zamieszkiwać 10 mld ludzi. Biogospodarka, która obejmuje produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz ich przekształcanie w żywność, paszę i bioprodukty, może odegrać główną rolę w osiągnięciu obu tych celów, przyjętej 15 maja.

Starzenie się w godnych warunkach – prawo człowieka, lecz także szansa na postęp gospodarczy

EKES uważa, że godne starzenie się powinno stać się prawem podstawowym. Europejczycy żyją dłużej, co jest pozytywnym zjawiskiem. Starzenie się niesie ze sobą jednak nowe wyzwania społeczne, gospodarcze i zdrowotne, które wpływają zarówno na osoby starsze, jak i na ich rodziny i społeczeństwo. EKES uważa, że temat ten był zbyt długo pomijany, a coraz większe potrzeby starszych osób – bagatelizowane. W swej opinii przyjętej 15 maja EKES podkreśla olbrzymi potencjał nowych miejsc pracy i postępu technologicznego, jaki wiąże się z sektorem potrzeb osób starszych.

Europejskie społeczeństwo obywatelskie wzywa do politycznego zaangażowania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wezwał Unię Europejską i jej państwa członkowskie do uznania równouprawnienia płci za priorytet. Istnieją obawy, że niedawne ataki na prawa kobiet w Europie mogą poważnie zaszkodzić postępom w dążeniu do równości kobiet i mężczyzn.

EKES zwraca się do rządów o wspieranie i promowanie działalności filantropijnej w Europie.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wezwał państwa członkowskie UE do stworzenia sprzyjających warunków dla działalności charytatywnej zgodnej ze swobodami i prawami podstawowymi UE i zaleca, aby uznawały ją one i promowały jako formę pokazania zaangażowania społecznego na rzecz dobra wspólnego.

Jednolity rynek przyniósł obywatelom Europy bardzo wymierne korzyści

Jednolity rynek przyniósł wiele realnych korzyści obywatelom europejskim – stwierdza Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w swojej odpowiedzi na przeprowadzoną przez Komisję Europejską ocenę aktualnej sytuacji jednolitego rynku. Chodzi o przystępne podróże lotnicze, zniesienie opłat roamingowych, więcej możliwości zatrudnienia na rynku pracy obejmującym cały kontynent czy prawa konsumentów zapewniające wysoki poziom ochrony ponad granicami. Zdaniem EKES-u ten sukces może być antidotum na populizm, nacjonalizm i protekcjonizm.

Sztuczna inteligencja w Europie: nikt nie może pozostać w tyle

W swej ocenie skoordynowanego planu Komisji dotyczącego sztucznej inteligencji EKES stwierdza, że jak najwięcej różnych stron powinno uczestniczyć w rozwoju sztucznej inteligencji w Europie. Polityka powinna gwarantować, że społeczeństwo obywatelskie odniesie liczne korzyści ze sztucznej inteligencji, minimalizując jednocześnie takie zagrożenia jak manipulacja procesami demokratycznymi.

Aktualności z Grup

Głos Pracowników w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego

Grupa Pracowników EKES-u

Głos pracowników musi być głośny i wyraźny nie tylko w Parlamencie Europejskim, lecz również w Komisji,stwierdził Oliver Röpke, przewodniczący Grupy Pracowników. Dlatego też w dniu 22 maja 2019 r. na kongresie ETUC Grupa Pracowników EKES-u zorganizowała wydarzenie towarzyszące, by omówić sposób nadania prawom pracowników priorytetowego znaczenia w programie politycznym nowo wybranego Parlamentu Europejskiego w ciągu najbliższych pięciu lat.

Grupa „Różnorodność Europy” wydaje streszczenie badania na temat młodzieży i UE

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

W dniu 15 maja w sali prasowej budynku Charlemagne Komisji Europejskiej zostały przedstawione główne aspekty streszczenia badania pt. „Młodzi w UE – postrzeganie i poznanie Europy oraz oczekiwania wobec niej”.

Wiceprzewodniczący Komisji debatuje z Grupą Pracodawców w sprawie przyszłych priorytetów politycznych

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Inwestycje w UE, obecne wyzwania stojące przed UE i możliwe priorytety na kolejną kadencję Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego były głównymi tematami debaty, która odbyła się między wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Jyrki Katainenem i członkami Grupy Pracodawców podczas posiedzenia Grupy w dniu 15 maja 2019 r.

Wydarzenia kulturalne

„Grand Départ” – start w kierunku ekologicznej mobilności

3 lipca 2019 r. EKES gościć będzie Alberta Toscana, dziennikarza i autora książki „Kolarz w walce z nazistowskim barbarzyństwem, niewiarygodna historia mistrza Gina Bartaliego” w ramach debaty na temat czystej mobilności. Włoski mistrz kolarstwa Gino Bartali był niezwykłym człowiekiem, ukrytym bohaterem, który w czasach Holokaustu uratował setki włoskich Żydów.

Wystawa dzieł sztuki „Społeczeństwa postindustrialne: sztuka i kryzys wartości”

EKES będzie gospodarzem wystawy sztuki „Społeczeństwa postindustrialne: sztuka i kryzys wartości”, na której zobaczyć będzie można ( prace hiszpańskiego artysty Jesusa Montoi Oribe. Celem wystawy jest zwrócenie uwagi na prace EKES-u w dziedzinie przemian w przemyśle. W tych działaniach partnerem jest Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle (CCMI). Ekspozycja trwa od 3 do 30 czerwca w EKES-ie, zaś wydarzenie inauguracyjne planuje się na 3 czerwca 2019 r. w powiązaniu z posiedzeniem CCMI.

Więcej informacji: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/post-industrial-societies-art-crisis-values (cc)

Wystawa EKES-u „UE mówi w Twoim języku” w Radzie

poster EU speaks your language

Rada UE będzie gościć w swoim budynku wystawę „UE mówi w Twoim języku”, która pierwotnie została zorganizowana w EKES-ie we wrześniu 2018 r. z okazji 60. rocznicy pierwszego aktu prawnego mówiącego o wielojęzyczności w UE.

EKES przygotował wystawę „UE mówi w Twoim języku” i zainaugurował ją we wrześniu 2018 r. w celu upamiętnienia 60. rocznicy wejścia w życie rozporządzenia nr 1/1958.

 

Wystawa EKES-u „Razem na rzecz integracji” w kontekście Europejskich Dni Rozwoju

Wystawę „Razem na rzecz integracji” można zobaczyć w dniach 18–19 czerwca 2019 r. w Globalnej Wiosce Europejskich Dni Rozwoju (EDD 2019) organizowanych przez Komisję Europejską w Tour & Taxis w Brukseli.

Wystawę przygotował EKES we współpracy z Międzynarodowym Konsorcjum na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Rozwoju (IDDC). Została ona zaprezentowana w siedzibie Komitetu w grudniu zeszłego roku w celu uczczenia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.