Publikacja cyfrowa – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) – 60 lat zaangażowania

Społeczeństwo obywatelskie na rzecz Europy jutra

Komitet, który powstał na mocy traktatów rzymskich w 1957 r., zebrał się na swej pierwszej sesji plenarnej 19 maja 1958 r., czyli 60 lat temu. Od tego czasu historia Komitetu jest związana z procesem integracji europejskiej, w którym EKES nieprzerwanie aktywnie uczestniczył.

Ta publikacja cyfrowa opisuje 60 lat zaangażowania Komitetu na rzecz uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego – w całej jego różnorodności – w budowaniu Europy, prezentując jego sukcesy, zrealizowane projekty, wartość dodaną i wizję przyszłości Europy.

Ta żywa publikacja, wzbogacona treściami multimedialnymi, w tym zwłaszcza filmami i wykresami, skierowana jest zarówno do odbiorców zorientowanych w omawianej tematyce (media, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, krajowe rady społeczno-gospodarcze, inne instytucje, uczelnie wyższe itd.), jak i do szerokiej publiczności. Opracowana została z myślą o dalszej aktualizacji i o podkreśleniu wyjątkowej roli EKES-u – jak i reprezentowanego przez niego społeczeństwa obywatelskiego – w procesie integracji europejskiej, jako siły napędowej demokracji uczestniczącej.

Przystosowana jest do lektury na urządzeniach mobilnych (tabletach, a w przyszłości również smartfonach) i będzie dostępna w pierwszej kolejności w trzech językach (EN, FR i DE) na stronie internetowej Komitetu. (fgr)