Webinarium Grupy Pracowników EKES-u – #RebuildEU

Grupa Pracowników EKES-u

Agenda społeczna musi być centralnym elementem europejskiego planu odbudowy po epidemii COVID-19. Musimy skupić się na kompleksowym zreformowaniu paktu stabilności i wzrostu oraz ustanowieniu takiej złotej reguły budżetowej, która umożliwi krajom inwestowanie w infrastrukturę społeczną – powiedział przewodniczący Grupy Pracowników Oliver Röpke.

Tymi słowami Oliver Röpke rozpoczął webinarium Grupy Pracowników EKES-u poświęcone temu, jak odbudować bardziej sprawiedliwą Europę i poradzić sobie z następstwami pandemii. Webinarium zostało zorganizowana przy wsparciu wiceprzewodniczącej EKES-u ds. komunikacji Isabel Caño. Oliver Röpke podkreślił, że wszelkie plany odbudowy gospodarki muszą opierać się na zasadach solidarności, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony pracowników i ich uczestnictwie.

Wśród uczestników webinarium znaleźli się Nicolas Schmit, europejski komisarz ds. miejsc pracy, Iratxe Garcia, przewodnicząca grupy S&D w Parlamencie Europejskim, oraz Luca Visentini, sekretarz generalny ETUC. Zauważono, że niemal biblijny wymiar tego kryzysu, który tysiące osób pozbawił środków do życia, oznacza, że nie można tak po prostu powrócić do funkcjonowania jak dotąd.

Komisarz Nicolas Schmit zaznaczył, że plan odbudowy musi być nastawiony na spójność gospodarczą i społeczną, przy jednoczesnym uwzględnieniu najważniejszych celów, takich jak Zielony i Cyfrowy Ład. Ponadto potrzebne są instrumenty minimalizujące zagrożenia ubóstwa i bezrobocia, czyli mechanizm SURE, wspierający pożyczkami krajowe systemy pracy krótkoterminowej, gwarancja dla młodzieży oraz inicjatywa na szczeblu unijnym na rzecz płacy minimalnej, ustalane w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi.

Przewodnicząca grupy S&D Iratxe Garcia podkreśliła, że teraz szczególnie istotne jest osiągnięcie ambitnego porozumienia w sprawie WRF, aby zagwarantować szeroko zakrojony plan odbudowy, obejmujący filar społeczny oraz cele zrównoważonego rozwoju. Wezwała do wzmocnienia kompetencji UE w dziedzinie polityki zdrowotnej, a zwłaszcza do zwiększenia europejskiej odporności na podobne pandemie w przyszłości. Potrzebujemy europejskiej unii zdrowia – dodała z naciskiem.

Sekretarz generalny ETUC Luca Visentini ostrzegał, że zwlekanie z uruchomieniem ważnych inicjatyw – Zielonego Ładu, filaru społecznego oraz sprawiedliwej transformacji cyfrowej, które Komisja ogłosiła jeszcze przed epidemią – aby, jak argumentuje sektor biznesu i finansów, „skoncentrować się na najważniejszym” – poważnie osłabi proces naprawy gospodarki, podobnie jak byłoby zresztą w przypadku powrotu do surowej polityki oszczędnościowej. (mg)