Baiba Miltovica: Konsumenci w obliczu epidemii COVID-19

Koronawirus jest jednym z największych wyzwań, z którymi Unia Europejska musiała się kiedykolwiek zmierzyć. Rozprzestrzenienie się wirusa będzie dodatkowym wstrząsem dla gospodarek państw członkowskich UE, co spowoduje poważne zagrożenie nie tylko dla przedsiębiorstw i zatrudnienia, lecz również dla konsumentów. Dlatego też rządy wprowadziły wyjątkowe środki ochrony obywateli.

Rząd łotewski szybko zareagował na pojawienie się pierwszych przypadków zarażenia koronawirusem i wprowadził powszechne środki mające na celu opanowanie pandemii. Łotysze nie musieli stawić czoła restrykcyjnym środkom izolacji, tak jak w innych krajach UE, lecz przestrzegali zasad i dbali o zachowanie ogólnych środków bezpieczeństwa, takich jak wymóg ograniczenia kontaktów osobistych, przeprowadzanie dezynfekcji, zamykanie centrów handlowych w weekendy i święta, zachowanie dwumetrowej odległości podczas fizycznych interakcji społecznych oraz zgromadzeń wewnątrz i na zewnątrz itd.

W wywiadzie dla „The Telegraph” premier Karins wyjaśnił, jak zachowuje równowagę między „utrzymaniem dobrego stanu zdrowia obywateli” a „minimalizacją szkód” dla gospodarki.

Musimy nadal zachowywać ostrożność, gdyż liczba przypadków zarażenia koronawirusem w Europie jest wciąż wysoka. Dopóki nie osiągniemy odporności na wirusa, grozi nam ponowny wybuch pandemii. Ponadto dopóki występują aktywne ogniska tej choroby, istnieje ryzyko jej ponownego rozprzestrzenienia. Nie można przewidzieć, jak długo konieczne będą środki bezpieczeństwa, lecz jest jasne, że obecna sytuacja odbija się na zdrowiu psychicznym, stanie emocjonalnym i nastawieniu obywateli.

Organizacje konsumenckie społeczeństwa obywatelskiego stwierdziły już, że zmieniają się zachowania konsumenckie i nawyki zakupowe. Ludzie żyją inaczej, kupują inaczej i pod wieloma względami myślą też inaczej. Konsumenci są głęboko zaniepokojeni wpływem COVID-19 nie tylko na zdrowie, ale i na gospodarkę, w związku z czym koncentrują się obecnie na najbardziej podstawowych potrzebach.

Dokonują bardziej świadomych zakupów, kupując lokalne produkty i korzystając z handlu elektronicznego. Możliwości robienia zakupów zmieniają się i wraz z nimi pojawia się bardziej zaawansowana oferta online. Wiele z tych nowych nawyków zachowamy również po wygaśnięciu pandemii. Dlatego też organizacje konsumenckie społeczeństwa obywatelskiego muszą przeanalizować i zrozumieć te nowe realia i tendencje i zaoferować ludziom odpowiednią ochronę.

Zwiększenie zaufania konsumentów jest podstawą handlu elektronicznego. Organizacje konsumenckie będą dalej pracować między innymi nad warunkami ujawniania informacji, ochroną płatności, niebezpiecznymi produktami, rozstrzyganiem sporów, egzekwowaniem przepisów i edukacją oraz ściśle tę problematykę monitorować.

Łotewskie Narodowe Towarzystwo Ochrony Konsumenta nieustannie wspiera rządy i gminy, zwłaszcza teraz, gdy podejmują one kroki, by chronić przed COVID-19 szczególnie narażonych konsumentów. Dopóki trwa kryzys, potrzebujemy solidarności i koordynacji z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

Oprócz wysiłków krajowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego po wygaśnięciu pandemii COVID-19 będziemy potrzebować silnego i stabilnego EKES-u, którego członkowie są kompetentni i gotowi działać na rzecz pełnej reprezentacji interesów organizacji społeczeństwa obywatelskiego.