Pomoc dla przedsiębiorstw w przetrwaniu kryzysu wywołanego przez koronawirusa!

Grupa Pracodawców w EKES-ie

By ograniczyć straty gospodarcze i społeczne spowodowane przez kryzys związany z COVID-19, potrzebujemy szeregu środków: najpierw – by poradzić sobie na etapie sytuacji nadzwyczajnej, a następnie – przejść do etapu naprawy i odbudowy. Najpilniejszym krokiem jest ratowanie przedsiębiorstw i miejsc pracy.

Kluczowym czynnikiem jest zapewnienie płynności przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP. Grupa Pracodawców docenia wszystkie środki wsparcia zastosowane do tej pory zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Musimy teraz zadbać, by pieniądze te bezzwłocznie trafiły do przedsiębiorstw.

Oprócz środków finansowych dla gospodarki i społeczeństwa pogrążonych w kryzysie nieodzowny jest swobodny przepływ towarów, usług i pracowników. Zasadnicze znaczenie ma utrzymanie najważniejszych powiązań – zarówno w obrębie jednolitego rynku, jak i kontaktów międzynarodowych.

Potrzebujemy przemyślanego, kontrolowanego i kompatybilnego podejścia do znoszenia obostrzeń oraz przekształcenia ogólnych ograniczeń w ukierunkowane środki. Jasne i przewidywalne otwarcie granic wewnętrznych UE powinno być częścią strategii wyjścia państw członkowskich. Wymaga to koordynacji na szczeblu UE, by zapewnić równe warunki działania.

Testowanie, śledzenie kontaktów i ochrona zdrowia obywateli mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ryzyka związanego ze zniesieniem ograniczeń. Przedsiębiorstwa mogą zaoferować na tym polu wiele praktycznych rozwiązań.

Muszą nieustannie uczestniczyć w planowaniu i wdrażaniu środków, gdyż mają praktyczną i fachową wiedzę na temat problemów, potrzeb i ewentualnych rozwiązań. Unijne przedsiębiorstwa we wszystkich sektorach, niezależnie od swej wielkości, dokładają starań, by przetrwać kryzys. Wspólnie możemy tego dokonać!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o propozycjach Grupy Pracodawców dotyczących przetrwania kryzysu, zachęcamy do przeczytania naszego dokumentu przedstawiającego stanowisko: https://europa.eu/!Dp99Um (lj).