29 kwietnia EKES zorganizował webinariumw celu zbadania stanu stosunków UE–Afryka, uznawanego za jeden z głównych priorytetów Komisji na nadchodzące lata i obecnie zagrożonego trudnościami w związku z pandemią COVID-19. Uczestnicy zgodzili się co do tego, że kluczowe znaczenie mają konsolidacja łańcuchów dostaw i porozumienie w sprawie zmniejszenia zewnętrznego obciążenia długami państw afrykańskich.

W debacie, która jest jednym z serii webinariów zorganizowanych przez EKES w celu wyrażenia poglądów na temat pandemii COVID-19 i jej konsekwencji, wzięli udział: Luca Jahier, przewodniczacy EKES-u; Vera Songwe, podsekretarz generalna ONZ i sekretarz wykonawcza Komisji Gospodarczej ONZ ds. Afryki; ambasador Ranieri Sabatucci, szef Delegacji UE i Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej przy Unii Afrykańskiej; Stefano Manservisi, były dyrektor generalny, Dyrekcja Generalna ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, (DEVCO); Diljana Sławowa, przewodnicząca Sekcji Stosunków Zewnętrznych w EKES-ie i Stephen Karingi, dyrektor działu integracji regionalnej, infrastruktury i handlu w Komisji Gospodarczej ONZ ds. Afryki. (dgf)