Perspektywa oddolna – Odcinek specjalny – Wóz albo przewóz: Walka Europy z koronawirusem

Czy UE sprosta wyzwaniu wirusa COVID-19? Czy ludzie mogą oczekiwać od UE, że pomoże im tym razem przetrwać burzę , czy też będą czuli zawiedzeni, podobnie jak miało to miejsce w przypadku dwóch innych poważnych kryzysów, jakie przyniosło obecne stulecie? Zaraza pustoszy Europę, pociągając za sobą liczne ofiary śmiertelne, i powodując ogromny zamęt w gospodarce. Przewodniczący EKES-u Luca Jahier odniósł się do dotychczasowej reakcji UE, wskazując na odważne działania, o których jeszcze wczoraj nikt nie miałby odwagi mówić. Stwierdził jednak, że do przejścia jest jeszcze dodatkowe tysiąc kroków, które – jak twierdzi – wytyczy drogę mogącą doprowadzić europejskich przywódców do osiągnięcia porozumienia. (ll)

Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Nie chodzi tylko o uratowanie Europy, lecz o jej odrodzenie!

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy!

Epidemia COVID-19 przerodziła się w szybko ewoluującą sytuację kryzysową, dane liczbowe i środki zaradcze stale się zmieniają w Europie i na świecie, a skutki odczuwają wszystkie grupy społeczeństwa.

Od końca II wojny światowej wspólnota globalna nie miała do czynienia z tak dramatycznym kryzysem. Żaden rząd w Europie ani na świecie nie może sądzić, że jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z tą pandemią. Wszystkie państwa członkowskie muszą ze sobą współpracować, aby wspierać się nawzajem i koordynować działania. Fragmentaryczne podejście przyjmowane przez poszczególne państwa członkowskie niechybnie doprowadzi do katastrofy. Jeśli popełnimy błąd, możemy nie mieć możliwości naprawienia go.

Autorzy: członkowie EKES-u

Narysuj mi...*

Od kwietnia rozpoczynamy publikację artykułów z serii „Narysuj mi...*” autorstwa członków EKES-u.

 

W czasach pandemii COVID-19

Isabel Caño Aguilar

Żyjemy w wyjątkowych i niecodziennych czasach.

Z jednej strony jesteśmy odizolowani we własnych krajach i domach, a z drugiej mamy przeświadczenie, że świat nie może stanąć w miejscu i że społeczeństwo obywatelskie nadal budzi się każdego ranka i bierze do roboty. Ta bezprecedensowa sytuacja niesie ze sobą ogromne obciążenie emocjonalne dla każdego z nas.

Damy radę

Milena Angełowa

Choroba COVID-19 postawiła nas przed największym jak dotąd wyzwaniem bieżącego stulecia. Nie będę tutaj pisać o negatywnym wpływie, jaki wywiera ona na nasze życie, podstawowe prawa i wolności, gospodarkę i samopoczucie. Postaram się raczej zaproponować pozytywną i pragmatyczną wizję tego, jak najlepiej wykorzystać obecną sytuację. Możemy mierzyć się z tą epidemią wspólnie, jeśli nie pozwolimy sobie na rozproszenie uwagi, jeśli będziemy działać zespołowo i zachowywać się odpowiedzialnie.

Solidarność w walce z koronawirusem

Wywiad z Giuseppem Guerinim

Jak mijają Panu te trudne dni?

Czuję olbrzymią presję zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej i emocjonalnej. Mieszkam w Bergamo, a więc w epicentrum włoskiej epidemii. Czujemy się przytłoczeni ogromem cierpienia i dużą liczbą ofiar i towarzyszy nam poczucie wiecznego niepokoju i bezradności. Każdy z nas ma wśród swych przyjaciół, kolegów lub znajomych jakąś ofiarę: albo kogoś zmarłego, albo kogoś, kto walczy o życie na oddziałach intensywnej terapii. 

Koronawirus zmieni nasze społeczeństwa na lepsze

Adam ROGALEWSKI

Wybuch epidemii koronawirusa (COVID-19) dogłębnie zmieni nasze życie oraz nasze kraje, gospodarki i społeczeństwa. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak jesteśmy bezbronni mimo ogromnej poprawy warunków życia na przestrzeni lat i mimo postępu technologicznego, w tym cyfryzacji i sztucznej inteligencji. Siedząc w domu, zobaczyliśmy też, jak ważni są w naszym codziennym życiu inni ludzie i społeczeństwo. Kryzys wywołany przez koronawirusa wyraźnie podważa neoliberalną narrację o nieistnieniu społeczeństwa. W czasach kryzysu, np. takiego jak ten, którego jesteśmy obecnie świadkami, to społeczeństwo, czyli inaczej mówiąc solidarność międzyludzka, może chronić nas przed skutkami wirusa.

Nieodwracalne szkody dla gospodarki

Helena De Felipe Lehtonen

W związku z pandemią, która dotyka zwłaszcza osób starszych i współobywateli w gorszym stanie zdrowia, zadałabym pytanie, czy wirus nie został czasem stworzony przez laboratorium i celowo bądź nie wypuszczony na wolność. Dla zwykłych obywateli jest to jedna wielka niewiadoma. Nie można wykluczyć możliwości, że na jesień 2021 r. będziemy dysponować szczepionką, lecz jaką mamy pewność, że zimą nie pojawi się inny wirus, który wywoła podobne konsekwencje jak obecnie? Powróćmy myślą do hiszpanki w 1918 r.

Przywódcy UE o kryzysie COVID-19

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej:

Wykorzystamy wszystkie dostępne nam narzędzia, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się #coronavirus, pomóc pacjentom i zapewnić, że europejska gospodarka przetrwa burzę.
Jestem przekonana, że UE wytrzyma szok, jakiego doznały nasze systemy opieki zdrowotnej i gospodarki. Każde państwo członkowskie musi jednak w pełni wywiązać się ze swoich obowiązków. Natomiast Unia Europejska jako całość musi wykazać się determinacją, koordynacją i jednością.

Wiadomości EKES-u

Potrzebna jest solidarność bez precedensu

W dniu 6 kwietnia, w przeddzień posiedzenia Eurogrupy w dniu 7 kwietnia, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął deklarację wzywającą do bezprecedensowej solidarności między państwami członkowskimi oraz do szybkiej i energicznej reakcji na pandemię COVID-19. Zwracając się do państw członkowskich wspólnoty, które podzielają wspólny los, EKES podkreślił zasadniczą potrzebę współdziałania w obliczu wyzwań w dziedzinie zdrowia publicznego oraz politycznych, gospodarczych i społecznych skutków obecnego kryzysu.

Teraz albo będziemy unią, albo będziemy niczym. Deklaracja EKES-u w sprawie epidemii COVID-19

W odpowiedzi na sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa członkowie EKES-u przyjęli w dniu 17 marca 2020 r. deklarację zatytułowaną Teraz albo będziemy unią, albo będziemy niczym. Zaapelowali w niej o większą solidarność i wspólne działania na szczeblu europejskim, aby skutecznie radzić sobie z konsekwencjami pandemii. Członkowie podkreślili znaczenie wspólnych działań, tak aby wszystkie państwa członkowskie mogły się spotykać, pomagać sobie nawzajem i koordynować swoje działania.

Reakcja na koronawirusa: propozycja Komisji w sprawie wykorzystania Funduszu Solidarności UE nie idzie wystarczająco daleko

25 marca EKES przyjął zasadniczo pozytywne stanowisko w sprawie wniosku Komisji Europejskiej zmieniającego – w odpowiedzi na epidemię koronawirusa – rozporządzenie Rady ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). Chociaż EKES w pełni popiera proponowane rozszerzenie zakresu FSUE, uważa, że środki przeznaczone na ten instrument finansowy są całkowicie niewystarczające, a jego przepisy finansowe nieodpowiednie.

Reakcja na koronawirusa: EKES apeluje o szerzej zakrojony europejski plan inwestycyjny

EKES popiera przygotowaną przez Komisję Europejską inicjatywę inwestycyjną w odpowiedzi na koronawirusa, ale apeluje o szerszy plan inwestycyjny na rzecz pomocy państwom członkowskim w reakcji na pandemię COVID-19. Celem tej inicjatywy jest promowanie inwestycji w systemy opieki zdrowotnej oraz w inne sektory gospodarki państw członkowskich UE. UE uruchomi rezerwy gotówkowe, tj. niewykorzystane środki z płatności zaliczkowych z funduszy UE, i zapewni wsparcie finansowe.

Lotnictwo: EKES popiera zawieszenie unijnych przepisów dotyczących przydziału czasu na start lub lądowanie

EKES popiera wniosek Komisji dotyczący czasowego zawieszenia unijnych przepisów dotyczących przydziału czasu na start lub lądowanie w związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19. Komitet zwraca uwagę, że zawieszenie powinno obowiązywać do końca letniego rozkładu lotów na 2020 r. i że ten pilny środek powinien być częścią znacznie szerszego pakietu mającego na celu umożliwienie sektorowi lotnictwa w UE wyjścia z kryzysu po zakończeniu pandemii COVID-19.

Aktualności z Grup

Kryzys związany z koronawirusem: chrońmy zdrowie ludzi, uratujmy gospodarkę europejską

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Kryzys związany z koronawirusem to największe wyzwanie, z jakim musiała zmierzyć się Unia Europejska od początku swojego powstania. Jest to niezwykle trudny czas dla państw członkowskich, przedsiębiorstw i obywateli. Jednocześnie UE ma ponownie okazję dowieść swojej wartości i wypełnić spoczywające na niej zobowiązania, pomagając państwom członkowskim wyjść z kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią.

Prawa pracownicze i demokracja na celowniku

Grupa Pracowników EKES-u

W sytuacji, gdy kryzys wywołany epidemią COVID-19 staje się coraz poważniejszy w całej Europie, Grupa Pracowników w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym jest niezwykle zaniepokojona atakami na negocjacje zbiorowe i prawa pracownicze w niektórych państwach członkowskich. Naszą szczególną troskę budzi sytuacja w Polsce, gdzie rząd proponuje ustawodawstwo nadzwyczajne w celu rozwiązania problemu COVID-19, które podważa niezależność Rady Dialogu Społecznego i autonomię partnerów społecznych. Grupa Pracowników jest również świadoma faktu, że we Włoszech, gdzie rząd i partnerzy społeczni doszli do porozumienia co do tego, że o zasiłku dla bezrobotnych dla pracowników, którzy nie mogą pracować podczas kryzysu związanego z COVID-19, zadecydują negocjacje zbiorowe, politycy o skrajnie prawicowych poglądach wezwali do zawieszenia takich negocjacji.

Godne zaufania media muszą prostować fałszywe informacje na temat COVID-19

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Jedz czosnek, pij gorącą wodę, unikaj lodów ... Może zetknęliście się z tego rodzaju „poradami” w internecie, jak uniknąć koronawirusa. Niedawno rozmawiałem z pewną znajomą, która stwierdziła, że brak rzetelnych informacji na temat koronawirusa jest niezwykle frustrujący. 

 

W skrócie

EKES popiera decyzję Rady Europejskiej o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną.

Luca Jahier, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u), oraz Diljana Sławowa, przewodnicząca Sekcji Stosunków Zewnętrznych, wydali w dniu 26 marca wspólne oświadczenie, w którym z zadowoleniem przyjmują decyzję Rady z dnia 24 marca 2020 r. o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną.

Odwołanie wydarzenia „Twoja Europa – Twoje zdanie” w 2020 r.: młodzi Europejczycy będą musieli poczekać, zanim ich głos zostanie usłyszany

Z powodu wybuchu pandemii COVID-19 wydarzenie „Twoja Europa – Twoje zdanie” w 2020 r., zaplanowane na czwartek i piątek – 19 i 20 marca – musiało zostać odwołane. Decyzja została podjęta w interesie zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich osób, co jest dla EKES-u kluczowym priorytetem w kontekście obecnej pandemii. Zespół organizacyjny rozpatruje obecnie różne rozwiązania alternatywne na rok 2021, jakkolwiek dotychczas nie podjęto ostatecznej decyzji.

EKES w mediach

Wybraliśmy dla naszych czytelniczek i czytelników szereg artykułów z europejskich mediów przedstawiających reakcję EKES-u na COVID-19.

Austria – Kleine Zeitung - Kleine Zeitung - EWSA-Präsident Jahier "Entweder eine Union - oder nichts"

Belgia - LaLibre.be - "Si le virus arrive ici, il se propagera comme un feu de forêt": les camps de Rohingyas à la merci du coronavirus