Młodzi Europejczycy pragną, by kształcenie i media społecznościowe wzmacniały demokrację i zwiększały zaangażowanie obywateli w UE

Participants in YEYS 2019

Obowiązkowy program nauczania dotyczący polityki europejskiej, aby poszerzyć wiedzę obywateli przed wyborami, zdobył najwięcej głosów w tegorocznej edycji „Twoja Europa – Twoje Zdanie”, wydarzeniu dla młodzieży zorganizowanym przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) w dniach 21–22 marca 2019 r. Wraz z pozostałymi trzema propozycjami, skupiającymi się na wykorzystaniu nowych technologii i mediów społecznościowych do zwiększenia frekwencji w wyborach europejskich, zostanie przekazany do rozpatrzenia Parlamentowi Europejskiemu.

Po dwóch dniach ożywionych dyskusji i debat 99 uczniów w wieku 16–17 lat z wybranych do YEYS 2019 szkół średnich przedstawiło podczas ostatniej sesji plenarnej dziesięć zaleceń. W centrum zainteresowania znalazły się kształcenie i media społecznościowe, a w szeregu projektów łączono korzystanie z platform internetowych z organizacją spotkań na żywo, by stworzyć więź między społeczeństwem obywatelskim a decydentami politycznymi. Cztery propozycje, które zdobyły największe poparcie, to:

1. Przyszłość już nadeszła, projekt obowiązkowego programu dla szkół w całej Europie obejmującego trzy części: praktyczną znajomość UE, połączoną ze zwiedzaniem unijnych instytucji, wiedzę teoretyczną z testami i prezentacjami oraz interaktywną platformę z quizami i materiałami filmowymi.

2. EU&U.EU, strona internetowa z najważniejszymi informacjami na temat UE i wyborów do Parlamentu Europejskiego, by zwiększyć przejrzystość i podnieść poziom wiedzy na ten temat, z szerokim wykorzystaniem mediów społecznościowych i treści multimedialnych.

3. (ex-aequo) Europe E-VOTE, propozycja uczynienia dnia wyborów świętem narodowym oraz promowania głosowania elektronicznego, a także „From You to EU”, inicjatywa na rzecz kontaktów ruchów społecznych z politykami, aby obie strony mogły wspólnie szukać rozwiązań.

Pozostałe propozycje uczniów to również:

Insta (nt) vote: poprawa wyników kont UE w mediach społecznościowych za pomocą wysokiej jakości treści skierowanych konkretnie do osób młodych, takich jak krótkie filmy i komentarze influencerów, w celu zwiększenia świadomości i uczestnictwa.

Sieć młodych Europejczyków, której celem ma być informowanie o działaniach i ograniczeniach UE, łączenie różnych ludzi w całej Europie oraz inspirowanie debaty za pośrednictwem platformy internetowej służącej organizowaniu projektów i publikowaniu ich rezultatów.

Znajdź swój głos, projekt obejmujący spotkanie na szczycie, które odbywałoby się trzy razy do roku, z dialogami na żywo i działaniami młodych Europejczyków oraz polityków, a także stronę internetową z interaktywnymi treściami i informacjami.

Kształtuj swoją przyszłość – zabierz głos, strona internetowa, na której można by zamieszczać opinie na szereg tematów skierowanych do młodych ludzi w wieku poniżej 26 lat. Użytkownicy mogliby zgadzać się bądź nie z wyrażonymi opiniami, a najpopularniejsze z nich byłyby przedstawiane w Parlamencie Europejskim.

SharEU, aplikacja do nawiązywania kontaktów między ruchami społecznymi a instytucjami UE, z udziałem wyspecjalizowanych moderatorów, którzy co miesiąc przedkładaliby Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie na temat zamieszczanych inicjatyw, zacieśniając w ten sposób kontakty z obywatelami.

Głosy, które warto usłyszeć, platforma, w ramach której można by promować inicjatywy i przemówienia, by zachęcić wyborców do angażowania się i do walki na rzecz własnych pomysłów. Użytkownicy wybieraliby inicjatywy do zaprezentowania Parlamentowi Europejskiemu.

Uczniów powitał przewodniczący EKES-u Luca Jahier, który powiedział: „Musimy podążać za przykładem Grety Thunberg, która potrafiła zmobilizować wiele osób w krótkim czasie używając bezpośredniego języka. Proszę, angażujcie się w tę walkę, prowokujcie, bo walczycie nie tylko o swoją własną przyszłość, ale również o naszą wspólną przyszłość”. Wiceprzewodnicząca EKES-u ds. komunikacji Isabel Caño dokonała zamknięcia wydarzenia następującymi słowami:„Z dumą dzielimy się Waszymi pomysłami, marzeniami, entuzjazmem i rozwiązaniami w takiej instytucji jak EKES, gdzie wszyscy uczymy się, że negocjacje są drogą do osiągnięcia konsensusu”. (dgf)