„Twoja Europa – Twoje zdanie” – fakty i liczby

Do udziału w 10. edycji młodzieżowej sesji plenarnej wpłynęła rekordowa liczba 1039 zgłoszeń: 972 z państw UE i 67 z pięciu krajów kandydujących. Największa liczba zgłoszeń nadeszła z Rumunii (221), a najmniejsza – z Malty i Czarnogóry (po 4 z każdego kraju).

Za pomocą elektronicznego narzędzia do udziału wylosowano 33 szkoły średnie: po jednej szkole z każdego z 28 państw członkowskich UE i pięciu krajów kandydujących (Albanii, Macedonii Północnej, Czarnogóry, Serbii i Turcji). Po raz pierwszy w historii tej imprezy do debaty przyłączyła się jedna ze Szkół Europejskich w Brukseli, w których dzieci urzędników UE naucza się głównie w jednym z języków kraju pochodzenia rodziców i w których obok siebie uczą się dzieci z wielojęzycznych i wielokulturowych środowisk, uczęszczając wspólnie na niektóre zajęcia.

W dniach 20–21 marca 2019 r. 102 uczniów – po trzech z każdej ze szkół uczestniczących – przybyło do Brukseli, by wziąć udział w szerokiej debacie. Najmłodszy uczeń miał 15 lat, a najstarszy – 20 lat, podczas gdy większość uczniów była w wieku 16–18 lat. W przeciwieństwie do zgromadzeń skupiających starsze osoby w tym wypadku liczba dziewcząt przewyższyła liczbę chłopców (60 do 42).

Przed wydarzeniem uczestnicy przygotowali się do debaty pod opieką nauczyciela towarzyszącego. Spotkali się również z członkiem EKES-u, który pomógł w ożywieniu dyskusji na temat pewnych kluczowych kwestii:

  • W jaki sposób możemy wzmocnić demokrację przedstawicielską w przyszłości?
  • Jakie są rodzaje zaangażowania politycznego oprócz wyborów europejskich i jak możesz w nich uczestniczyć?
  • Co Twoim zdaniem należy zrobić, aby poprawić frekwencję w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Podczas wydarzenia uczniowie pracowali pod kierunkiem doświadczonych moderatorów w celu przygotowania 10 zaleceń skierowanych do decydentów politycznych UE. W drodze głosowania wybrano następnie trzy najbardziej interesujące propozycje.

Twoja Europa – Twoje zdanie! Organizatorem młodzieżowej sesji plenarnej jest EKES, który reprezentuje społeczeństwo obywatelskie na poziomie europejskim. Jest to sztandarowa impreza Komitetu adresowana do młodzieży. Dzięki tej inicjatywie EKES zamierza zadbać o to, by poglądy, doświadczenia i pomysły młodego pokolenia zostały uwzględnione w procesie kształtowania polityki UE.

Dalsze szczegóły dotyczące tegorocznej imprezy są dostępne na oficjalnej stronie. (dm & ks)