Pomysłodawca imprezy "Twoja Europa – Twoje Zdanie" stwierdza, że ma ona teraz, dziesięć lat od pierwszej edycji, większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej

Impreza ta kończy w tym roku 10 lat. Z tej okazji biuletyn EKES Info spotkał się z byłą wiceprzewodniczącą Irini Pari, która pierwszy raz w 2010 r. przedstawiła pomysł tego wydarzenia, by skomentować jego początki i wybiec myślami do przyszłości Europy.

EKES Info: Czy mogłaby Pani nam opowiedzieć, jak narodziła się ta inicjatywa? Co ją zainspirowało?

Irini Pari: Jako wiceprzewodnicząca odpowiedzialna za komunikację pragnęłam dotrzeć do młodych obywateli europejskich. Chciałam dać tym „nietypowym uczestnikom” możliwość przeżycia i zrozumienia Europy,podzielenia się nią bez pośredników i oderwania się od stereotypów i zachęcić ich do zaangażowania i aktywności w społeczeństwie. Chciałam zobaczyć, jak w oczach tych młodych ludzi zabłysną europejskie gwiazdy – i to się udało!

Czy jest Pani zadowolona z tego, jak ewoluowała ta impreza?

Tak! To błogosławieństwo – widzieć, jak coś, co się stworzyło, rozwija się i wzrasta. Świadomość, że poruszyło się serce tysiąca młodych Europejczyków, jest wielką nagrodą. Korzystając z okazji, pragnę gorąco podziękować wszystkim wiceprzewodniczącym ds. komunikacji, którzy pobiegli w tej sztafecie, w szczególności Isabel oraz całemu zespołowi „Twoja Europa – Twoje zdanie”, że zajęli się tym wydarzeniem z takim entuzjazmem i pasją i na przestrzeni lat utrzymali jej wysoki poziom.

Jak widzi Pani rolę młodych ludzi w budowaniu Europy teraz i w przyszłości? Głęboko wierzę w młodych ludzi i ich dynamizm. Obecnie młodzi ludzie dorastają w trudnych i pełnych wyzwań czasach, ale każde z nich jest również wspaniałą szansą! Spójrzmy na ludzi narodzonych na przełomie tysiącleci: już teraz dają odpowiedzi, poszukują nowych dróg poprzez gospodarkę dzielenia się i platformy, rozwijając przedsiębiorczość, nadając znaczenie i wartość swojemu życiu zawodowemu, skupiając się na działaniu na rzecz społeczeństwa i zwalczaniu zmiany klimatu. Dynamiczna kampania młodzieży na rzecz działań klimatycznych, którą możemy teraz obserwować, pokazuje, że impreza "Twoja Europa – Twoje Zdanie" ma dziś większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Młodzi ludzie domagają się głosu, a my proaktywnie im go udzielamy!

Jak oceniłaby Pani tegoroczną imprezę?

Jak co roku, jestem pod wielkim wrażeniem wyników! W tym roku nastolatki z całej Europy debatowały nad tematem Głosuj na przyszłość. Postulaty obejmowały zwiększenie dostępu do edukacji i informacji oraz zwiększenie przejrzystości przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków – interaktywnych stron, lekcji, kontaktów, działań, spotkań – i z udziałem wszystkich: osób starszych, młodzieży, polityków, przedstawicieli ruchów społecznych, ekspertów i mediów.

Jak wyglądałaby Pani Europa idealna?

Marzę o Europie głęboko demokratycznej, w której respektowane są wybory, podział władzy, prawa podstawowe i zasady państwa prawa. O Europie, w której panuje prężna, dynamiczna, niezależna i uczestnicząca demokracja oparta na dialogu. Wiemy przecież, że w życiu nie ma jednej prawdy! Ważne jest, aby zrozumieć punkty widzenia innych ludzi, budować pomosty, znaleźć poczucie celu i u podstaw wspólnego dobra umieścić indywidualne interesy. Jestem dumna z członkostwa w Komitecie, ponieważ dokładnie tym się tu zajmujemy. Tak, Europa jest wyzwaniem. Tak, Europa jest skomplikowana. Tak, Europa jest niedoskonała, ale w tym tkwi jej piękno. Budowanie Europy to długa i żmudna droga, ale warto ją podjąć, pójdźmy tą drogą razem!