Historia cyfrowa „Twoja Europa – Twoje Zdanie”

Historia cyfrowa imprezy „Twoja Europa – Twoje Zdanie”

EKES zorganizował swą sztandarową imprezę dla młodzieży „Twoja Europa – Twoje Zdanie” po raz pierwszy w dniach 15–17 kwietnia 2010 r. W publikacji cyfrowej prześledzono dziesięcioletnią historię młodzieżowej sesji plenarnej, ukazując, w jaki sposób przyczyniła się do włączenia młodzieży z całej Europy w kreowanie polityki UE, oraz podkreślając omawiane kwestie, propozycje przedstawione podczas debaty i późniejsze wyniki w celu dowiedzenia wartości wkładu młodych ludzi w kształtowanie Europy.

W publikacji zawarto bogate treści multimedialne, zwłaszcza materiały wideo. Jest ona adresowana zarówno do ogółu obywateli, jak i do konkretnych podmiotów takich jak organizacje młodzieżowe, szkoły, stowarzyszenia nauczycieli i rodziców, media itd. Jej celem jest również wzbudzenie poczucia wspólnoty wśród dotychczasowych uczestników imprezy i zachowanie ich spuścizny.

Publikacja, która ma być czytana na urządzeniach mobilnych (tabletach i smartfonach), zostanie udostępniona we wszystkich językach na stronie internetowej Komitetu. (ks)