Finansowanie europejskiego filaru praw socjalnych

Grupa Pracowników EKES-u

Sprawą niecierpiącą zwłoki jest wzbudzenie na nowo poczucia solidarności i powstrzymanie nacjonalizmu i rasizmu oraz krótkowzrocznej polityki w Europie.

Europejski filar praw socjalnych ma zasadnicze znaczenie dla poprawy warunków pracy i wynagrodzenia oraz systemów zabezpieczenia społecznego w Europie poprzez zagwarantowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także poprawę standardów socjalnych i konwergencji między państwami członkowskimi UE, w tym rokowań zbiorowych i dostępu do usług socjalnych.

Jednak sytuacja nie poprawi się bez pieniędzy: skuteczne wdrożenie tego filara w państwach członkowskich będzie możliwe wyłącznie, jeżeli przeznaczą one wystarczające środki finansowe na inwestycje w politykę społeczną, tym samym przekładając prawa i zasady na konkretne inicjatywy polityczne.

Dlatego też takie mechanizmy jak Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych itd. muszą odgrywać istotną rolę, podobnie jak bardziej sprawiedliwy system opodatkowania i uwzględnienie złotej reguły budżetowej, która wyłącza inwestycje społeczne, takie jak kształcenie, infrastruktura itp. z deficytu publicznego, umożliwiając większe inwestycje społeczne bez łamania reguł fiskalnych. 

EKES opracowuje właśnie opinię na temat finansowania filaru praw socjalnych w celu przedstawienia wyważonej analizy na temat tego, jak można i należy to osiągnąć poprzez większe inwestycje, zwłaszcza z wykorzystaniem funduszy przeznaczonych w ramach wieloletnich ram finansowych po 2020 r. na EFS, EFIS i inne fundusze UE. Opinia wnosi dodatkowe przemyślenia do obecnej debaty na temat następnych ram finansowych, które będą miały wpływ na powodzenie polityki konwergencji społecznej. (prp/mg)