Dzień Otwarty – 5 maja 2018 r.

W sobotę, 5 maja 2018 r., EKES wraz z innymi instytucjami UE otworzy swe drzwi dla publiczności, aby świętować Dzień Europy. Komitet skorzysta z okazji, by na stoiskach informacyjnych przedstawić swe prace odwiedzającym, oferując możliwość wzięcia udziału w różnych aktywnościach (quizach, ankietach, sondażach itd.). Tegoroczny temat międzyinstytucjonalny związany jest z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Temu zagadnieniu poświęcone zostanie stoisko przewodniczącego EKES-u pod hasłem: „Wspólna przestrzeń kulturowa i demokracja”. Dwudziestu jeden członków EKES-u będzie opowiadać o swojej pracy i doświadczeniach. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/europe-day. (dv)