Członkowie Komitetu Monitorującego UE–Japonia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odwiedzili Japonię, by rozmawiać o wdrażaniu umowy o partnerstwie gospodarczym oraz zacieśnić współpracę z japońskimi partnerami. Wizyta obejmowała okrągły stół poświęcony gospodarce o obiegu zamkniętym i pierwszy wspólny dialog ze społeczeństwem obywatelskim UE i Japonii w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym.

Eve Päärendson, przewodnicząca Komitetu Monitorującego UE–Japonia, powiedziała: Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią ma ogromne znaczenie globalne.

Omawiane sprawy dotyczyły pracy oraz udziału kobiet w rynku pracy, a także możliwości promowania zrównoważonego rozwoju dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym.

Eve Päärendson wyraziła zadowolenia z powodu udanego startu wspólnego dialogu społeczeństwa obywatelskiego UE i Japonii, stwierdzając, że pokazał on wartość dodaną tego rodzaju dialogu we wzmacnianiu powiązań między stronami.(dgf)