EKES jest gotowy do współpracy z Komisją Europejską w sprawie nowego paktu na rzecz migracji i azylu

Potrzeba niezwłocznie nowego europejskiego porozumienia w sprawie migracji i EKES jest gotów wspierać bieżące wysiłki Komisji w tym kierunku. Przewodniczący EKES-u Luca Jahier 3 marca br. powiedział w Brukseli, że migracja jest dla EKES-u jednym z priorytetów i od wielu lat Komitet bardzo aktywnie działa w tej dziedzinie. UE musi szybko podjąć działania na rzecz opracowania nowego paktu w sprawie migracji i azylu, a także współpracować z państwami członkowskimi na rzecz integracji. Potrzebujemy niezawodnej, elastycznej i skutecznej wspólnej procedury azylowej – powiedział.

Uczestnicząca w debacie zorganizowanej tego samego dnia przez Sekcję Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC) europejska komisarz odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne Ylva Johansson omówiła bieżące prace Komisji w dziedzinie migracji i azylu i jej zamiar, by ożywić proces polityczny dzięki nowemu porozumieniu. Potrzebujemy nowego paktu w dziedzinie migracji i azylu. Po pierwsze dlatego, że potrzebują go osoby najbardziej podatne na zagrożenia, a po drugie, ponieważ nasza gospodarka i społeczeństwo korzystają z legalnej migracji: nasze systemy socjalne muszą być zrównoważone w perspektywie długoterminowej, a nasze przedsiębiorstwa potrzebują wykwalifikowanych pracowników – stwierdziła.

Zwróciła też uwagę na znaczenie większego zaufania i przezwyciężenia różnic między państwami członkowskimi, by rządy krajowe mogły wypracować wspólny kierunek działań. Musimy jasno stwierdzić, że migracja jest czymś normalnym. Co roku do UE przybywa od 2 do 2,5 mln osób, z czego 140 tys., czyli 5%, to imigracja nieuregulowana. Oznacza to, że 95% osób przybywa w sposób uporządkowany, kontrolowany i w ramach zarządzania migracją. (mp)