UE powinna zdecydowanie przeciwdziałać fałszywym informacjom

Regulacja mediów społecznościowych, rozwijanie umiejętności korzystania z mediów i wspieranie niezależnego dziennikarstwa wysokiej jakości to, zdaniem EKES-u, niektóre z podstawowych warunków koniecznych do zwalczania dezinformacji i ochrony demokracji w UE.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zorganizował wysłuchanie publiczne, którego celem była ocena kampanii na rzecz zwiększenia frekwencji wyborczej w ostatnich wyborach europejskich oraz przeanalizowanie możliwości walki z dezinformacją i zapewnienia większego udziału obywateli w politycznym procesie decyzyjnym UE w następnym pięcioletnim cyklu instytucjonalnym.

Wysłuchanie pokazało, że Europejczycy są coraz bardziej narażeni na lawinę fałszywych informacji i słabej jakości dziennikarstwo, które skupia się na sensacji, a nie na bezstronnym relacjonowaniu, oraz na filtrowanie treści w mediach społecznościowych w celu służenia różnym interesom komercyjnym lub politycznym.

Wysłuchanie miało na celu zebranie materiałów do opinii rozpoznawczej EKES-u w sprawie wpływu kampanii na udział w podejmowaniu decyzji politycznych. Sprawozdawczynią opinii jest Marina Škrabalo.

Oprócz przedstawicieli instytucji UE i chorwackiej prezydencji w Radzie UE, w spotkaniu uczestniczyli wysocy rangą przedstawiciele Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ), grupy zadaniowej East Stratcom Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, oraz organizacji EU DisinfoLab, Carnegie Europe i European Digital Rights (EDRI).

Opinia EKES-u zostanie przedstawiona na sesji plenarnej EKES-u w marcu. (ll)