„Srebrny pakt” dla Europy: UE i jej państwa członkowskie powinny zapewnić wysokiej jakości długoterminową opiekę

W sprawozdaniu EKES-u stwierdza się, że sytuacja w sektorze opieki świadczonej w domu podopiecznego jest niemożliwa do utrzymania, warunki pracy opiekunów graniczą z czystym wyzyskiem, a osoby korzystające z opieki mają trudności ze znalezieniem przystępnej cenowo i wysokiej jakości opieki. Taki stan rzeczy pojawił się z powodu braku wsparcia ze strony państwa dla sektora opieki i jest wynikiem zaniedbań politycznych.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) opublikował sprawozdanie na temat przyszłości pracy w sektorze opieki świadczonej w domu podopiecznego w Europie, w którym wskazuje na pilną potrzebę większego zaangażowania państwa i skutecznych działań na szczeblu krajowym i europejskim w celu uregulowania niepewnej sytuacji zarówno opiekunów, jak i osób korzystających z opieki w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze.

W sprawozdaniu stwierdzono, że wraz z ciągłym wzrostem zapotrzebowania na opiekę długoterminową świadczoną przez opiekunów zamieszkujących w domu podopiecznego, spowodowanym zmianami demograficznymi, starzeniem się społeczeństwa europejskiego i rosnącymi potrzebami zdrowotnymi związanymi z chorobami przewlekłymi, państwo będzie musiało nie tylko intensywnie inwestować w sektor opieki, aby go w najbliższej przyszłości dofinansować, ale będzie również odgrywać kluczową rolę w działaniach na rzecz uregulowania i profesjonalizacji pracy w sektorze opieki.

Definiując zamieszkujących w domu podopiecznego opiekunów jako pracowników zatrudnionych w celu świadczenia usług opiekuńczych osobom starszym i niepełnosprawnym – mieszkającym w prywatnych domach osobom korzystającym z opieki – w sprawozdaniu podsumowano wizyty krajowe w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Włoszech i Polsce, które to państwa zostały wybrane ze względu na fakt, że są to zarówno kraje pochodzenia, jak i kraje docelowe opiekunów zamieszkujących w domach podopiecznych w całej UE.

Wizyty krajowe oraz sprawozdanie to działania następcze w związku z opinią EKES-u z 2016 r. „Prawa opiekunów zamieszkujących w domu podopiecznego”, która była pierwszym na szczeblu UE dokumentem politycznym poświęconym warunkom pracy tych osób.

„Osoby, z którymi rozmawialiśmy – niezależnie od tego, czy reprezentowały one pracowników, pracodawców czy też osoby korzystające z opieki – odniosły się krytycznie do wielu problemów strukturalnych związanych z pracą opiekunów zamieszkujących w domu podopiecznych. Ich największym zarzutem było to, że wiąże się ona z wyzyskiem migrujących i mobilnych kobiet i że jest nie tylko nieetyczna i haniebna, ale także niemożliwa do utrzymania w dłuższej perspektywie" - powiedział członek EKES-u Adam Rogalewski, który wraz z badaczem z Cambridge Karolem Florkiem był współautorem sprawozdania.

Pełen tekst sprawozdania dostępy jest na stronie internetowej. (ll)