EKES ramię w ramię z Komisją Europejską dąży do zapewnienia Europie ekologicznej przyszłości

EKES będzie wspierał Komisję w jej staraniach, by przekuć ambitne projekty na działania w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i umieszczenia zrównoważonego rozwoju w centrum naszej indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności. Na sesji plenarnej w Brukseli 20 lutego 2020 r. przewodniczący EKES-u Luca Jahier poparł tegoroczny program prac Komisji Europejskiej, który koncentruje się na zrównoważonym rozwoju na rzecz bardziej ekologicznej Europy.

Zabierając głos podczas debaty z Marošem Šefčovičem, wiceprzewodniczącym do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania, Luca Jahier zwrócił uwagę, że EKES z zadowoleniem przyjął przewodnią ideę przyświecającą pierwszemu programowi prac Komisji, która ma zapewnić transformację w kierunku sprawiedliwej, neutralnej pod względem klimatu i cyfrowej Europy. W pełni popieramy Europejski Zielony Ład, który jest głównym motorem zmian. Dlatego też EKES jest gotów nawiązać stały dialog na temat zrównoważonego rozwoju, stwierdził.

Maroš Šefčovič z zadowoleniem odnotował, że główne priorytety programu prac Komisji na 2020 r. są zgodne z priorytetami wskazanymi przez Komitet. Chodzi tu o podwójną transformację klimatyczną i cyfrową, wyzwania związane ze zmianami demograficznymi oraz potrzebę upewnienia się, że przedsiębiorstwa i przemysł będą w stanie wprowadzać innowacje i konkurować w coraz trudniejszych warunkach globalnych. Program prac na 2020 r. będzie nie tylko podstawą naszej działalności w pierwszym roku, ale także nakreśli jej wizję, kierunek i tempo na najbliższe pięć lat i dalszy okres. Ten ambitny program obejmuje 43 cele polityczne bądź pakiety, podkreślił. (mp)