Społeczeństwo obywatelskie fundamentem europejskich wartości

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Grupa „Różnorodność Europy” organizuje konferencję w Rijece (Chorwacja), by omówić rolę zaangażowania obywatelskiego w rozwiązywaniu niektórych głównych problemów, przed którymi stoi obecnie Europa.

W ostatnich latach UE stawia czoła takim wyzwaniom jak zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej, zwiększona migracja i zmniejszająca się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego, co może na nowe sposoby podważyć unijne podstawowe wartości.

Z drugiej strony jesteśmy świadkami zaangażowania obywatelskiego w Europie, W ramach tego procesu wielu obywateli w całej UE zademonstrowało solidarność z innymi i gotowość do działania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego stylu życia.

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie pragnie podjąć ten temat. W związku z tym zaprasza członków i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do przedyskutowania roli, jaką mogą oni odegrać w propagowaniu i ochronie podstawowych wartości europejskich, takich jak prawa człowieka, demokracja, równość i państwo prawa.

Konferencja, zatytułowana „Społeczeństwo obywatelskie fundamentem europejskich wartości” odbędzie się w Rijece, nadmorskim mieście chorwackim, które jest Europejską Stolicą Kultury 2020, na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu w Rijece.

Dyskusja odbędzie się w trzech panelach moderowanych przez chorwackich członków EKES-u należących do Grupy „Różnorodność Europy”.

Pierwszy panel, moderowany przez Lidiję Pavić-Rogošić, dotyczyć będzie roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego w chronieniu kluczowych filarów demokracji: niezależnego sądownictwa i niezależnych instytucji, krytycznego społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów.

Podczas kolejnego panelu prelegenci i uczestnicy zastanowią się, w jaki sposób UE i podmioty zaangażowane w solidarność obywatelską mogą wspólnie wypracować zrównoważoną odpowiedź na intensywne globalne przepływy migracyjne. Tę dyskusję poprowadzi Marina Škrabalo.

Ostatni panel, moderowany przez Toniego Vidana, poświęcony będzie Europejskiemu Zielonemu Ładowi i roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego w opracowywaniu i wdrażaniu tego programu, który ma dla UE potencjał transformacyjny.

Konferencja miała się pierwotnie odbyć 25 marca, ale została odroczona ze względu na epidemię COVID-19. Najnowsze informacje na temat konferencji znajdziesz na stronie: https://bit.ly/2xsqqEY (cl)