Parlament Europejski musi obstawać przy silnym budżecie UE na lata 2021–2027

EKES zdecydowanie ponowił apel, aby wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2021–2027 wynosiły 1,3% dochodu narodowego brutto UE-27. Postulat ten pojawia się w decydującym momencie, kiedy wypracowuje się porozumienie w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE, a Rada Europejska jeszcze uzgadnia swoje stanowisko.

Podczas lutowej debaty Sekcji ECO nad aktualną sytuacją w negocjacjach nad WRF z udziałem Johana Van Overtweldta, przewodniczącego parlamentarnej Komisji Budżetowej, członkowie EKES-u zaapelowali do Parlamentu Europejskiego, by obstawał przy ambitnej wizji budżetu UE. Unia Europejska musi porozumieć się co do silnego budżetu, który będzie odzwierciedlał jej zamierzenia nie tylko w obliczu narastającej geopolitycznej i gospodarczej niepewności, światowych megatrendów oraz wyzwań społecznych, ale i z myślą o Europejskim Zielonym Ładzie.

Przewodniczący Sekcji ECO Stefano Palmieri oświadczył: „Musimy dysponować takimi wieloletnimi ramami finansowymi po 2020 r., które pozwolą udźwignąć nowe wyzwania: Zielony Ład, transformację spowodowaną cyfrową gospodarką oraz potrzebę utrzymania skutecznej polityki spójności”.

Zdaniem członków EKES-u, teraz bardziej niż kiedykolwiek Unia potrzebuje wiarygodnego i ambitnego nowego budżetu, aby móc wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli.

Zaproszony prelegent Johan Van Overtweldt zastrzegł, że nie jest pewny, w jaki sposób – równolegle do negocjacji w Radzie – będzie ewoluowało poparcie Parlamentu dla postulatu 1,3% DNB. Zaznaczył: „Z pewnością mogę powiedzieć, że Parlament Europejski jest zdeterminowany, aby twardo pertraktować nad możliwym kompromisem”. Niemniej Parlament będzie nalegał na plan awaryjny, jako że nie można wykluczyć scenariusza, w którym przed 1 stycznia 2021 r. porozumienie nie zostanie osiągnięte. A to negatywnie wpłynęłoby na terminowe rozpoczęcie nowych programów.

Ponadto członkowie wezwali szefów państw i rządów do jak najszybszego zawarcia porozumienia na szczycie Rady Europejskiej, tak aby Parlament Europejski mógł także udzielić swojego poparcia.

Oto opinia EKES-u poświęcona tej kwestii. (jk)