Przedsiębiorstwa na rzecz Europy neutralnej dla klimatu – optymalne wykorzystanie celów zrównoważonego rozwoju i Zielonego Ładu

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Coraz więcej przedsiębiorstw europejskich zmieniło już swoje nastawienie i w swej codziennej działalności bierze pod uwagę nie tylko aspekty czysto biznesowe, ale także środowiskowe i społeczne. UE musi zapewnić równe szanse dla swoich przedsiębiorstw i zwiększyć konkurencyjność i inwestycje, by przejście na gospodarkę ekologiczną zakończyło się sukcesem. To niektóre z wniosków płynących z konferencji pt. „Przedsiębiorstwa na rzecz neutralnej dla klimatu Europy – optymalne wykorzystanie celów zrównoważonego rozwoju i Zielonego Ładu", która odbyła się 9 marca w Splicie w Chorwacji.

Działalność gospodarcza nie jest problemem, ale częścią rozwiązania umożliwiającego osiągnięcie neutralności klimatycznej i wdrożenie celów zrównoważonego rozwoju – zauważył Jacek Krawczyk, przewodniczący Grupy Pracodawców EKES-u na otwarciu konferencji.

Gordana Deranja, przewodnicząca Chorwackiego Stowarzyszenia Pracodawców, podkreśliła, że poszczególne kraje, a nawet regiony UE, znajdują się w różnej sytuacji wyjściowej, co należy wziąć pod uwagę przy ekologizacji gospodarki.

Poszczególne kraje UE będą w różnym tempie dostosowywać gospodarkę europejską do celów zrównoważonego rozwoju, ale znajdujemy się w punkcie zwrotnym, zwłaszcza w przypadku mniejszych gospodarek, zauważył Tomislav Ćorić, chorwacki minister ochrony środowiska i energii.

Uczestnicy pierwszego panelu dyskutowali głównie o tym, w jaki sposób przedsiębiorstwa uwzględniają cele zrównoważonego rozwoju w codziennej działalności. Stwierdzili, że zrównoważony rozwój i kwestie środowiskowe mają coraz większy wpływ na decyzje klientów. Tylko te firmy, które dostosowały się do nowego sposobu myślenia i traktują cele zrównoważonego rozwoju jako niezbędny element swego modelu biznesowego odniosą sukces w przyszłości.

Uczestnicy drugiego panelu przeanalizowali skutki Europejskiego Zielonego Ładu dla przemysłu UE. Doszli do wniosku, że jego wdrożenie musi iść w parze z zapewnieniem równych szans przedsiębiorstwom konkurującym na rynkach światowych.

Konferencja została zorganizowana przez Grupę Pracodawców, Chorwackie Stowarzyszenie Pracodawców, sieć UN Global Compact Network Chorwacja oraz Wydział Ekonomii Uniwersytetu w Splicie. (lj)