Mając na uwadze swe dotychczasowe doświadczenia, organizatorzy europejskich inicjatyw obywatelskich, aktywiści uczestniczący w obchodach Dnia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej 2020 w dniu 25 lutego, ostrzegli, by nie pytać obywateli, jakiej chcą Europy, jeśli następnie ich opinia ma pozostać bez echa.

Zdaniem aktywistów rozczarowanie pierwszych organizatorów europejskiej inicjatywy obywatelskiej miało bardzo negatywne skutki. Przechodzili oni bowiem skomplikowaną procedurę związaną z inicjatywą, zbierali i zatwierdzali milion podpisów, by następnie usłyszeć, że nie zostaną podjęte żadne działania.

Nowe, uproszczone zasady obowiązujące od 1 stycznia, w połączeniu z lepszym wsparciem dla organizatorów, np. poprzez zreformowane forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej, przyczyniły się do złagodzenia efektu zmęczenia kampaniami zbiórki podpisów, co zaowocowało imponującą liczbą 16 nowych inicjatyw obywatelskich. Dla poparcia wielu z nich zbierano podpisy podczas spotkania.

Ważne jest jednak, by w wypadku konferencji w sprawie przyszłości Europy uniknąć błędów z przeszłości.

Nie można dłużej ignorować coraz bardziej stanowczych żądań ze strony obywateli, którzy chcą mieć wpływ nie tylko na unijny program działań, ale także na sam proces decyzyjny.

Sondaż przeprowadzony w trakcie spotkania wykazał, że zdaniem znacznej większości uczestników wkład obywateli musi mieć rzeczywisty wpływ na unijne decyzje, nie tylko na wyniki wyborów.

67% respondentów stwierdziło, że udział obywateli na szczeblu europejskim musi być zawsze w jasny sposób powiązany z formalnym procesem decyzyjnym.

69% przyznało, że konferencje takie jak konferencja w sprawie przyszłości Europy nie powinny odbywać się jednorazowo, lecz regularnie, i że ważne są działania następcze.

71% uznało, że niezależnie od konferencji obywatele powinni zainicjować konwencję, która przeanalizuje przyszłe zaangażowanie obywateli i reformy demokratyczne. Powinna się ona rozpocząć i zakończyć ogólnoeuropejskim głosowaniem powszechnym.

Ponadto 85% pytanych uznało, że trzeba lepiej wyeksponować obecne europejskie inicjatywy obywatelskie na wielojęzycznej platformie internetowej, którą przygotuje Komisja Europejska jako źródło informacji dla osób pragnących dowiedzieć się czegoś więcej o konferencji.

Żywa dyskusja odbyła się na temat znaczenia technologii cyfrowych dla przyszłości demokracji, a zwłaszcza ich roli w kontekście konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Przewodniczący EKES-u Luca Jahier podkreślił trwałą wartość demokracji przedstawicielskiej i organów pośredniczących oraz wieloletnie niezłomne zaangażowanie EKES-u na rzecz powodzenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej postrzeganej jako istotne uzupełnienie demokracji przedstawicielskiej.

Dubravka Šuica, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. demokracji i demografii, odpowiedzialna za konferencję w sprawie przyszłości Europy, podkreśliła, że Komisja opowiada się za „otwartą technologią podlegającą odpowiednim przepisom”, uznając jej potencjał z punktu widzenia demokracji (otwartość, reaktywność, przejrzystość, dostępność), choć mając też na uwadze zagrożenia (manipulacja i bezpieczeństwo danych).

Wynik sondażu, odzwierciedlający poglądy uczestników Dnia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, a nie EKES-u, jest dostępny tutaj wraz ze szczegółowymi informacjami na temat wydarzenia. (dm)