Podczas gdy przygotowywany jest nowy program UE dotyczący niepełnosprawności, w części 4 pt. „The long and winding road to accessibility” („Długa i kręta droga do dostępności”) omawiamy, jak wygląda sytuacja osób z niepełnosprawnościami, jeśli chodzi o zatrudnienie. Rozmawiamy o tym, co UE powinna zrobić, aby miejsca pracy bardziej sprzyjały włączeniu społecznemu – nie tylko w świecie fizycznym, ale także w społecznym wyobrażeniu, w którym osoby z niepełnosprawnościami postrzega się wyłącznie przez pryzmat niepełnosprawności.

Podczas gdy przygotowywany jest nowy program UE dotyczący niepełnosprawności, w części 4 pt. „The long and winding road to accessibility” („Długa i kręta droga do dostępności”) omawiamy, jak wygląda sytuacja osób z niepełnosprawnościami, jeśli chodzi o zatrudnienie. Rozmawiamy o tym, co UE powinna zrobić, aby miejsca pracy bardziej sprzyjały włączeniu społecznemu – nie tylko w świecie fizycznym, ale także w społecznym wyobrażeniu, w którym o...Przeczytaj więcej

Podczas gdy przygotowywany jest nowy program UE dotyczący niepełnosprawności, w części 4 pt. „The long and winding road to accessibility” („Długa i kręta droga do dostępności”) omawiamy, jak wygląda sytuacja osób z niepełnosprawnościami, jeśli chodzi o zatrudnienie. Rozmawiamy o tym, co UE powinna zrobić, aby miejsca pracy bardziej sprzyjały włączeniu społecznemu – nie tylko w świecie fizycznym, ale także w społecznym wyobrażeniu, w którym osoby z niepełnosprawnościami postrzega się wyłącznie przez pryzmat niepełnosprawności.

Frank Sioen i Alba Gonzalez, oboje z niepełnosprawnościami, opowiadają o przeszkodach i trudnościach, jakie musieli pokonać, aby znaleźć i utrzymać pracę. Mark Priestley, profesor zajmujący się polityką dotyczącą niepełnosprawności na Uniwersytecie w Leeds, wyjaśnia, jak prawo osób z niepełnosprawnościami do pracy zmieniało się w europejskim prawie i polityce przez ostatnie dziesięciolecia. Członek EKES-u Yannis Vardakastanis omawia praktyczne rozwiązania, jakie powinny znaleźć się w strategii UE dotyczącej niepełnosprawności na następne dziesięciolecie, aby dostępność stała się w Europie rzeczywistością. (ll)

Przeczytaj mniej