Oliver Röpke obejmuje przewodnictwo w Grupie Pracowników w EKES-ie

Grupa Pracowników w EKES-ie

1 marca Oliver Röpke objął przewodnictwo w Grupie Pracowników w EKES-ie, zastępując Gabriele Bischoff, która piastowała to stanowisko od października 2015 r.

W trakcie swojej kadencji Gabriele Bischoff działała na rzecz opracowania, ogłoszenia i wdrożenia europejskiego filaru praw socjalnych, na rzecz UE, która chroni i umacnia swoich obywateli, a także na rzecz UE, która przynosi korzyści wielu ludziom, a nie jedynie małej grupie. Była i będzie nadal zdecydowaną orędowniczką projektu europejskiego i europejskich wartości podstawowych. Jej kolejny projekt to wybory europejskie w 2019 r. Gabriele Bischoff jest obecnie kandydatką w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Mając na uwadze obecne i przyszłe wyzwania stojące przed Unią Europejską, ogólnie jej wartości i ludzi pracujących w szczególności, Oliver Röpke chciałby promować rolę Komitetu, zwłaszcza zaś jego Grupy Pracowników. Będzie podejmować wysiłki na rzecz Europy, która będzie bliższa obywatelom europejskim – Europy, która działa na rzecz ich ochrony i w ich interesie. Oliver Röpke zamierza orędować za sprawiedliwymi warunkami życia i pracy i bronić pracowników. Wykorzysta siłę Grupy Pracowników: zdolność jej członków do osiągnięcia porozumienia na rzecz wspólnego celu, pomimo wcześniejszej przynależności do różnych związków zawodowych.

Oliver Röpke przez ponad 20 lat pracował dla Konfederacji Austriackich Związków Zawodowych (ÖGB) i jej organizacji członkowskich, pełniąc funkcje związane z dużym zakresem odpowiedzialności, najpierw na szczeblu krajowym, a następnie w Brukseli, a od 2008 r. jako członek austriackiego zarządu federalnego. Od 2001 r. reprezentował także ÖGB w zarządzie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. (mg)