EKES proponuje nowe wytyczne dotyczące zrównoważonego odżywiania dla Europy

Peter Schmidt

Żywność odgrywa główną rolę w życiu ludzi i należy ją postrzegać nie tylko pod kątem odżywiania lub zdrowia, lecz również z punktu widzenia ochrony środowiska i z perspektywy społecznej. Aby ułatwić kompleksowy, zrównoważony system żywnościowy, EKES proponuje wprowadzenie nowych wytycznych dotyczących zrównoważonego odżywiania.

„To, co jemy, wpływa na nasze zdrowie i planetę. Potrzebujemy polityki promującej zdrowsze i bardziej zrównoważone odżywianie i należy opracować wytyczne w tej dziedzinie. Ma to zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz wypełnienia zobowiązań porozumienia klimatycznego z Paryża”, twierdzi Peter Schmidt, sprawozdawca opinii z inicjatywy własnej.

„Promowanie zdrowego i zrównoważonego odżywiania ma duże znaczenie w kontekście kompleksowej polityki żywnościowej UE. Wytyczne dotyczące zrównoważonego odżywiania i jasne systemy etykietowania, w tym oznaczanie pochodzenia, które uwzględniają kulturowe i geograficzne różnice między państwami członkowskimi i w ich obrębie, pomogłyby w lepszym ukierunkowaniu gospodarstw, przetwórców, sprzedawców detalicznych i usług gastronomicznych. Sektor rolno-spożywczy skorzystałby również na nowych, bardziej przejrzystych ramach produkcji, przetwarzania, dystrybucji i sprzedaży zdrowszej i bardziej zrównoważonej żywności po sprawiedliwszych cenach”, twierdzi Maurizio Reale, przewodniczący Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego (NAT) w EKES-ie.

Aby ustanowić te ogólnoeuropejskie wytyczne, EKES proponuje utworzenie grupy ekspertów złożonej z odpowiednich organizacji zawodowych i naukowych z dziedziny żywienia, zdrowia publicznego, żywności, nauk środowiskowych i społecznych. Grupa ta powinna sporządzić w ciągu dwóch lat wytyczne oparte na dowodach. (sma)