Wydano broszurę z 12. seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów

Opublikowano nową broszurę, w której można zapoznać się z najważniejszymi momentami debat na temat Potwierdzenia wartości europejskich oraz przeczytać relacje naszych członków panelu i prelegentów z otwarcia seminarium.

Podczas 12. seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów, które odbyło się w dniach 22–23 listopada 2018 r. w Aegli Zapiou w Atenach w Grecji, odbyły się trzy dyskusje panelowe poświęcone takim aktualnym kwestiom, jak wielokulturowość, rosnący nacjonalizm i odchodzenie do liberalizmu oraz słabnąca solidarność, które stanowią wyzwanie dla wartości, na których opiera się Europa.

W pierwszym panelu zajęto się kwestią wartości europejskich wobec ideologii ekstremistycznych, w drugim analizowano, jak liberalna demokracja europejska staje w obliczu rosnących tendencji odchodzenia od liberalizmu w niektórych państwach członkowskich, a w trzecim omawiano rolę zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w obronie demokratycznej, opartej na wartościach i zjednoczonej Europy. Prelegenci wywodzący się z mediów, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego dzielili się swoją wiedzą i debatowali z uczestnikami seminarium, omawiając też sposoby obrony wartości europejskich.

Broszura dostępna jest tutaj.

Nagranie wideo z seminarium obejrzeć można tutaj (ehp).