Transformacja sektora energetycznego powiedzie się tylko wtedy, gdy wszyscy będą zaangażowani

Rola społeczeństwa w transformacji energetycznej była centralnym punktem lutowego posiedzenia Sekcji TEN, na którym eksperci od energii przedstawili swoje doświadczenia w pracy na rzecz obywateli.

W jaki sposób transformacja energetyki może przynieść korzyść obywatelom? Jak zapewnić wszystkim dostęp do energii? Transformacja energetyczna oznacza fundamentalne przekształcenie społeczeństw i będzie miała wpływ na nasze codzienne życie. Przy czym nie chodzi tu tylko o przeciwdziałanie zmianie klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych czy zastosowanie nowych technologii. Transformacja jest szansą na przeprowadzenie zmian strukturalnych, w których obywatele muszą odegrać przewodnią rolę. Udział obywateli jest kwestią kluczową. Transformacja energetyki nie powiedzie się bez udziału wszystkich zainteresowanych stron – musimy uwzględnić potrzeby ogółu zaangażowanych podmiotów – stwierdził przewodniczący Sekcji TEN Pierre Jean Coulon. Wykorzystujemy energię po to, by uprościć życie obywatelom, ich rodzinom oraz przedsiębiorstwom. Bez energii nie jesteśmy w stanie zaspokoić naszych podstawowych potrzeb w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej czy też środków transportu.

Transformacja energetyczna ma ogromny potencjał gospodarczy i społeczny, zwłaszcza na poziomie regionów. Koszt zdecentralizowanych technologii energii odnawialnej szybko spada, co stwarza mniej rozwiniętych regionom wiele możliwości pobudzenia lokalnej gospodarki, a obywatelom pozwala stać się prosumentami energii. Innymi słowy, ludzie nie tylko nabywają (zużywają) czystą energię, ale również aktywnie uczestniczą w tym procesie poprzez udział w produkcji energii. Jeżeli ktoś zainstaluje siedem paneli fotowoltaicznych na dachu, to wytworzy tyle energii elektrycznej, ile w przyszłości będzie potrzebował na rok normalny samochód elektryczny – oznajmił w nagraniu wideo członek EKES-u Lutz Ribbe.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że niektóre regiony, miasta i słabsze grupy społeczne mogą w tym procesie pozostać w tyle. Dlatego bardzo ważne jest wytyczenie nowej ścieżki poprzez tworzenie regionalnych cykli energii odnawialnej i wzajemnie powiązanych strategii energetycznych i regionalnych, kontynuował Lutz Ribbe. Możemy pomóc w rozwiązaniu problemu ubóstwa energetycznego poprzez wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, jeśli tylko istnieć będzie ku temu wola polityczna – dodał. (mp)