Przyszłość demokracji w Europie jest bezpośrednio związana z pokojem i strukturą federalną Europy

O przyszłości demokracji w Europie debatowano na dwudniowej europejskiej konferencji zorganizowanej przez Georges’a Dassisa, przewodniczącego EKES-u, w muzeum Akropolu w Atenach w dniach 1–2 marca. W wypełnionej po brzegi sali muzeum żywo dyskutowali przedstawiciele instytucji unijnych, rządu Grecji, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i uczelni wyższych, a przewodniczący Dassis z przekonaniem mówił o pokojowej i federalnej Europie, która stoi po stronie solidarności i dobrobytu obywateli.

Populizmu, który niebezpiecznie szerzy się w krajach Europy, nie da się zwalczyć słowami. Unia Europejska musi zaproponować konkretne rozwiązania dla potrzeb obywateli i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i pracę dla nich i w przyszłości dla ich dzieci” – powiedział przewodniczący EKES-u Georges Dassis. „Chcemy Unii, która może zapewnić wszystkim równe szanse. Aby walczyć z populizmem i przezwyciężyć frustrację odczuwaną przez tych naszych współobywateli, którzy są teraz w wyjątkowo trudnej sytuacji, musimy na pierwszy plan wysunąć kwestie społeczne, nie narażając przy tym oczywiście na szwank gospodarki Unii”.

Georges Dassis wezwał do powołania europejskiego ministra finansów, który byłby demokratycznie wybierany i ponosiłby odpowiedzialność polityczną. Przypomniał o przyszłych wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyraził poparcie dla ponadnarodowych list, które byłyby odzwierciedleniem poglądów obywateli. „W przeciwnym wypadku wybory rozegrają się wokół interesów krajowych, a nie z myślą o sprawach o europejskim znaczeniu” – podkreślił.

Przy okazji konferencji Georges Dassis przyjął wyróżnienie od Greckiej Rady Społeczno-Gospodarczej za zaangażowanie i wsparcie dla dialogu społecznego w Europie. (ks)