Grupa Innych Podmiotów w EKES-ie apeluje o innowacyjność w społeczeństwie obywatelskim

Grupa Innych Podmiotów w EKES-ie

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Grupy Innych Podmiotów w dniu 15 lutego br. zaprezentowano badanie pt. „Przyszły rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej do 2030 r.”. Zostało ono przeprowadzone na zlecenie EKES-u przez Centrum Usług Informacji, Współpracy i Rozwoju Organizacji Pozarządowych (CNVOS – Słowenia) oraz Europejską Sieć Krajowych Stowarzyszeń Społeczeństwa Obywatelskiego (ENNA). 

Jego celem było zrozumienie, co dzieje się w europejskich organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, jakie stoją przed nimi wyzwania, jak te wyzwania na nie wpływają i jak im sprostać.

Autorzy badania, jak również członkowie panelu – Ramón Luis Valcárcel Siso, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego odpowiedzialny za stosunki z EKES-em i KR-em – oraz uczestnicy spotkania wskazali na wyraźne i zachęcające oznaki, a przede wszystkim na gotowość organizacji społeczeństwa obywatelskiego i instytucji do angażowania się i występowania na rzecz wartości europejskich określonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz działania zgodnie z tymi wartościami (poszanowanie godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw człowieka), a także do zachowania i rozwijania europejskiego systemu demokratycznego, w którym organizacje społeczeństwa obywatelskiego są spoiwem naszych społeczeństw, odgrywając rolę pośrednika między obywatelami a instytucjami.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego propagują i chronią nasze podstawowe wartości europejskie. Budują i konsolidują tożsamość, zaufanie i solidarność. Aby mogły dostosować się do zmian i wyzwań oraz nadal odgrywać rolę rzeczników i uczestników w procesie decyzyjnym, należy podjąć szereg działań. Trzeba opracować innowacyjne metody pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania źródeł finansowania, dostosować strategie zarządzania i rozwijać nowe usługi związane z edukacją obywatelską, umiejętnym korzystaniem z mediów i sprawdzaniem informacji w świetle faktów. (ih)