Gabriele Bischoff wypowiada się z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

W Międzynarodowym Dniu Kobiet pragniemy uczcić kobiety, pamiętając nie tylko o tym, co już osiągnęliśmy, ale także o tym, co jeszcze przed nami. W tym roku Grupa Pracowników skupia się przede wszystkim na mężczyznach. Dlaczego w święto kobiet mamy się zajmować mężczyznami? Dlatego, że równość płci jest nie tylko kwestią dotyczącą kobiet. Bez włączenia w to mężczyzn nigdy nie osiągniemy prawdziwej równości.

W Unii Europejskiej średnie wykorzystanie urlopu ojcowskiego i/lub rodzicielskiego przez mężczyzn wynosi zaledwie 10%. W niektórych państwach członkowskich jest to nawet 5 %. To kobiety ponoszą największą odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi i innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu, jak również za większość prac domowych. Jeśli nie uporamy się z tymi stereotypami, nigdy nie osiągniemy równości płci.

Z pewnością wniosek Komisji Europejskiej dotyczący prawodawstwa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów byłby tu pomocny. Wprowadziłby on prawo do płatnego urlopu ojcowskiego dla ojców na czas porodu. Wprowadziłby także płatny urlop rodzicielski. Rodzice już teraz mogą wziąć urlop rodzicielski maksymalnie do czasu ukończenia przez dziecko 8 lat, lecz nie jest on obowiązkowo płatny. Jest to jedna z podstawowych przyczyn, dla których tak niewielu mężczyzn z niego korzysta. Komisja proponuje, by urlop rodzicielski był płatny i dostępny do czasu ukończenia przez dziecko 12 lat. Proponuje również przyznanie nowego prawa do 5 płatnych dni na opiekę.

Wartość dodana Europy polega właśnie na ustalaniu wspólnych minimalnych standardów. To jest nasza wspólna, socjalna, sprawiedliwa i demokratyczna Europa.

W dniu 8 marca zawsze przypomina mi się piękna pieśń naszego ruchu:

„Pragniemy chleba, lecz także róż”. W tym roku pragniemy także wprowadzenia dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

#IwantWorkLifeBalance

W poczuciu solidarności

Gabriele Bischoff jest przewodniczącą Grupy Pracowników w EKES-ie.