Dyskusja pracodawców na temat środków służących zaradzeniu niedoborowi wykwalifikowanej siły roboczej

Grupa Pracodawców

22 marca br.  w Sofii w Bułgarii odbędzie się konferencja Grupy Pracodawców i najważniejszych bułgarskich stowarzyszeń pracodawców na temat: „Zaradzenie niedoborowi wykwalifikowanej siły roboczej z myślą o wzroście i tworzeniu miejsc pracy – perspektywa przedsiębiorstw”. Prelegenci zaproszeni do panelu podzielą się najlepszymi praktykami i przedyskutują konkretne rozwiązania dotyczące niedoboru kwalifikacji. Wydarzenie odbędzie się w ramach programu prac prezydencji bułgarskiej w Radzie Unii Europejskiej.

Co powoduje obecne niedopasowanie umiejętności? W jaki sposób możemy propagować odpowiednie umiejętności niezbędne w gospodarce opartej na wiedzy? Jak dostosować systemy szkolnictwa do współczesnych wyzwań? Jakie reformy są potrzebne? Co należy zrobić na szczeblu europejskim i krajowym? To tylko niektóre z pytań, na które będą starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji. W wydarzeniu udział wezmą prelegenci z krajowych i europejskich organizacji pracodawców, bułgarski rząd i parlament oraz unijne agencje.

Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej jest coraz większym wyzwaniem dla europejskich przedsiębiorstw. Pracownicy posiadający odpowiednie umiejętności mają kluczowe znaczenie dla ich konkurencyjności. 40% pracodawców ma trudności ze znalezieniem osób z umiejętnościami, których potrzebują do rozwijania swojej działalności i utrzymania innowacyjności. Jednocześnie 70 mln Europejczyków nie ma odpowiednich umiejętności czytania i pisania, a jeszcze więcej osób w Europie ma słabe umiejętności rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowe. (lj)