EKES został zaproszony do udziału w projekcie Emmanuela Macrona dotyczącym konsultacji z europejskimi obywatelami

EKES ma do odegrania istotną rolę w konsultacjach publicznych zaproponowanych przez francuskiego prezydenta, gdyż podejmowane przez Komitet na co dzień inicjatywy umożliwiające społeczeństwu obywatelskiemu wpływ na kształt Europy na najwyższym szczeblu są zasadniczo zgodne z ideą konsultacji. Takie przesłanie przekazała francuska minister spraw europejskich Nathalie Loiseau podczas wystąpienia na sesji plenarnej EKES-u w Brukseli w dniu 15 lutego.

Minister przedstawiła w zarysie projekt francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona mający na celu zainicjowanie szeregu konsultacji publicznych w państwach członkowskich i odbudowanie Europy na podstawie zgłoszonych w ich trakcie przez obywateli europejskich aspiracji i propozycji oraz krytycznych uwag i obaw.

„Celem jest umożliwienie Europejczykom zabrania głosu (...), tak by można było wskazać te obszary, w których obecność Europy jest zbyt słaba, w których obywatele domagają się innego rodzaju działań i w których odnoszą wrażenie, że Europa jest zbyt inwazyjna” – wyjaśniła minister.

Chodzi o mobilizację bardzo dużej liczby osób w drodze tradycyjnych debat, konsultacji internetowych oraz imprez opartych na demokratycznym współuczestnictwie.

Przewodniczący EKES-u Georges Dassis wyraził uznanie dla tej inicjatywy i nadmienił dwie serie zakrojonych na szeroką skalę konsultacji opartych na tej samej koncepcji, które EKES zorganizował w ciągu ostatnich dwóch lat w państwach członkowskich UE. Pierwsza dotyczyła sytuacji migrantów, a druga Białej księgi w sprawie przyszłości Europy.

Minister oznajmiła, że 24 kraje UE zgłosiły już swój udział w konsultacjach, które zaplanowano na okres od kwietnia do października 2018 r. Wnioski zostaną uwzględnione w badaniu sporządzonym przez szefów państw i rządów, którzy rozważą zalecenia na posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu 2018 r. (dm)