EKES podczas Dnia Europejskiego Przemysłu

„Wyzwania stojące przed europejskim przemysłem są ogromne i żadne państwo członkowskie nie sprosta im w pojedynkę. Jednak równie wielkie są szanse. Musimy skorzystać z okazji, by utrzymać wiodącą pozycję w wielu sektorach, w których przodujemy, oraz odzyskać ją w tych dziedzinach, w których pozostajemy za naszymi konkurentami”.

Uda się to osiągnąć tylko pod warunkiem, że wszystkie 28 państw członkowskich podejmie wspólne działania. Dlatego apeluję do Komisji Europejskiej i państw członkowskich o zebranie różnorodnych opcji politycznych w jedną długofalową strategię oraz zobowiązanie naszych krajów do podjęcia spójnych działań wspierających klastry przemysłowe ponad granicami”, powiedział wiceprzewodniczący EKES-u Gonçalo Lobo Xavier podczas Dnia Europejskiego Przemysłu.

W przyjętej 15 lutego opinii „Inwestowanie w inteligentny, innowacyjny i zrównoważony przemysł” EKES wzywa również do ukończenia budowy jednolitego rynku, w tym rynku kapitałowego. Szczególnie istotne jest większe ujednolicenie i samoregulacja.

„Gospodarka niskoemisyjna i gospodarka o obiegu zamkniętym stwarzają wiele szans dla przedsiębiorstw. Aby z nich skorzystać, potrzebujemy wspólnych ram i długofalowej strategii oraz podjęcia przez państwa członkowskie spójnych działań. Ponadto nasze przedsiębiorstwa wymagają równych warunków działania. Dlatego Komisja Europejska musi aktywnie zwalczać nieuczciwe praktyki handlowe”, stwierdził sprawozdawca opinii Bożydar Danew.

Mając na uwadze przyszłe radykalne zmiany struktury rynku pracy, EKES domaga się przeprowadzenia odpowiedniej oceny, aby uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla pracowników. Należy powszechniej wdrożyć oparte na pracy rozwiązania z zakresu kształcenia, aby umożliwić wszystkim pracownikom poprawę umiejętności, również cyfrowych.

„Ludzie muszą być w centrum zmian”, podkreśliła współprawozdawczyni Monica Sitarová Hrušecká. „Możliwości oferowane przez nowe technologie trzeba wykorzystać nie tylko po to, by stworzyć nowe produkty, lecz także w celu poprawy warunków pracy”. (sma)

Na zdjęciu: wiceprzewodniczący EKES-u Gonçalo Lobo Xavier