Perspektywa oddolna – Część 3: Zaostrzenie podejścia do przemocy ze względu na płeć

Dom jest najmniej bezpiecznym miejscem dla co trzeciej kobiety w UE. Co dzień około dwunastu Europejek ginie wskutek przemocy ze względu na płeć. Choć w niektórych częściach Europy statystyki mogą być wyższe niż w innych, kobiety nigdzie nie są bezpieczne.

Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy!

Początek roku obfitował w wydarzenia, które wpłyną na przyszłość Unii Europejskiej

BREXIT

22 stycznia brytyjscy członkowie, nasze koleżanki i nasi koledzy, uczestniczyli w swej ostatniej sesji plenarnej. Ich prace w Komitecie oraz ceremonia, która odbyła się w tym dniu, uzmysłowiły nam, jak bolesne i trudne jest to rozstanie. Pamiętamy jednak nadal o słowach, które zabrzmiały tego dnia: „Nie mówimy żegnajcie, lecz do zobaczenia”.

Pragnę wierzyć, że utrzymamy silne więzi, ponieważ społeczeństwo obywatelskie nie zna granic.

Do odnotowania

Nowe publikacje

Seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów 2019 – sprawozdanie już dostępne

Ustalenia 13. seminarium społeczeństwa obywatelskiego na temat mediów – UE to Wy i jest dla Was – Rola społeczeństwa obywatelskiego w komunikowaniu się z Unią Europejską – są dostępne online dla zainteresowanych czytelników

Wiadomości EKES-u

Brexit: EKES uroczyście pożegnał brytyjskich członków: „Ceci n'est qu'un au revoir, mes amis”

EKES uroczyście pożegnał swoich brytyjskich członków 22 stycznia 2020 r. na ostatniej sesji plenarnej, w której uczestniczyli przed wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z UE 31 stycznia. 24 członków reprezentujących Zjednoczone Królestwo otrzymało pamiątkowe medale w trakcie uroczystości, która pokazała, że EKES pragnie utrzymać silne więzi z brytyjskim społeczeństwem obywatelskim po brexicie.

Priorytety prezydencji chorwackiej UE zasługują na nasze poparcie

Na sesji plenarnej w dniu 22 stycznia chorwacki minister spraw zagranicznych i europejskich Gordan Grlić Radman przedstawił EKES-owi priorytety prezydencji, którą Chorwacja sprawuje po raz pierwszy od swego przystąpienia do UE w 2013 r.

Zakończmy hodowlę klatkową

Na swej sesji plenarnej w Brukseli Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) oddał głos przedstawicielce europejskiej inicjatywy obywatelskiej (EIO) „End the Cage Age” („Zakończmy hodowlę klatkową”), co dało mu sposobność nagłośnienia na szczeblu europejskim celów i obaw związanych z dobrostanem zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych.

Zielona przyszłość: Europa musi wskazać drogę i służyć przykładem

Przeciwdziałanie zmianie klimatu było ważnym punktem porządku obrad styczniowej sesji plenarnej EKES-u, podczas której odbyła się debata na temat konferencji COP 25 i Europejskiego Zielonego Ładu, zwieńczona jasnym przesłaniem: należy podjąć pilne działania, aby ochrona klimatu i zrównoważony rozwój stały się rzeczywistością, a Unia Europejska musi odegrać tu rolę wiodącą.

Potrzebujemy gospodarki dobrobytu służącej ludziom i naszej planecie

UE znajduje się pod presją wynikającą z konieczności stawienia czoła wieloaspektowym wyzwaniom, które pojawiły się na skutek zakłóceń gospodarczych w ostatnich dziesięciu latach, kryzysu migracyjnego, niezadowolenia społecznego i degradacji środowiska. Jak stwierdził EKES w przyjętej w styczniu opinii, Unia musi szybko określić się na nowo z myślą o swoich obywatelach.

Wizyta EKES-u w Japonii w celu omówienia handlu i zrównoważonego rozwoju

W dniach 27–31 stycznia członkowie Komitetu Monitorującego UE-Japonia w EKES-ie złożyli wizytę w Japonii w celu omówienia wdrażania umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA), obowiązującej od lutego 2019 r., oraz zacieśnienia współpracy z japońskimi partnerami. Wizyta obejmowała również pierwszy wspólny dialog ze społeczeństwem obywatelskim, w ramach którego przeprowadzono wymianę poglądów na temat kwestii związanych z handlem i zrównoważonym rozwojem.

Aktualności z Grup

Grupa Pracodawców wybrała swoich kandydatów na kluczowe stanowiska w EKES-ie na okres 2020–2022

Grupa Pracodawców w EKES-ie

Grupa Pracodawców wybrała obecnego przewodniczącego Grupy Jacka Krawczyka na swego kandydata na następnego przewodniczącego EKES-u. Na kolejnego przewodniczącego Grupy został wybrany Stefano Mallia. Członkowie Grupy wybrali również swoich kandydatów na inne kluczowe stanowiska na kolejną kadencję EKES-u.

Grupa Pracowników omówi migrację, prawa człowieka oraz rolę związków zawodowych na Sycylii

Grupa Pracowników EKES-u

W dniu 27 lutego Grupa Pracowników uda się na Sycylię, która jest jednym z głównych punktów przybywania migrantów i uchodźców do Włoch, by wysłuchać ich opowieści, jak również by przedyskutować z lokalnymi i regionalnymi podmiotami, związkowcami i członkami społeczeństwa obywatelskiego najpilniejsze kwestie i wyzwania, z którymi borykają się na swoim terenie.

Wydarzenia kulturalne

Stasys Eidrigevičius i jego zbiór okruchów szczęścia – wystawa w EKES-ie

W siedzibie EKES-u można obecnie obejrzeć prace znanego artysty litewskiego Stasysa Eidrigevičiusa, autora nagrodzonych prac w dziedzinie malarstwa, rysunku, ilustracji do książek i plakatu oraz organizatora happeningów i instalacji.

Międzynarodowa Organizacja Pracy: 100 lat ochrony socjalnej

Gdy MOP świętuje swój setny jubileusz, EKES jest gospodarzem wystawy przedstawiającej historię i prace tej organizacji. Wystawa zatytułowana 100 lat ochrony socjalnej z Międzynarodową Organizacją Pracy będzie dostępna w budynku EKES-u przez cały luty.