„Kreatywna Europa” na lata 2021–2027: EKES wzywa do zwiększenia budżetu i specjalnego wsparcia w ramach programu „Horyzont 2020”

Sektor kreatywny w Europie ma ogromny potencjał, ale potrzebuje większego wsparcia, by w pełni się rozwinąć i stać się liczącym się i konkurencyjnym podmiotem na światowym rynku. Inne sektory, w tym branża tekstylna, turystyczna, motoryzacyjna, budowlana i zdrowotna, również skorzystałyby z ambitnego sektora kultury i sektora kreatywnego.

„Zważywszy, że sektor kreatywny odpowiada za tyle ważnych rzeczy – pielęgnowanie naszego dziedzictwa kulturowego, propagowanie naszych wartości, rewitalizację, innowacje, rozrywkę, stabilne miejsca pracy i zrównoważony wzrost gospodarczy – proponowany budżet w wysokości 1,85 mld EUR jest zdecydowanie za niski”, stwierdziła Emmanuelle Butaud-Stubbs, sprawozdawczyni opinii EKES-u w sprawie wniosku Komisji ustanawiającego program „Kreatywna Europa” na lata 2021–2027.

„Rewolucja cyfrowa oferuje nowe możliwości pod warunkiem, że zainwestujemy nasz czas w edukację, oprogramowanie i sprzęt”, dodał współsprawozdawca Zbigniew Kotowski. EKES wzywa do przyznania specjalnych środków budżetowych w ramach programu „Horyzont 2020”, by wykorzystać ogromny potencjał innowacyjny branż związanych z sektorem kreatywnym.

Inne propozycje EKES-u obejmują:

  • opracowanie jasnej strategii UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego – zarówno w odniesieniu do jednolitego rynku, jak i polityki zewnętrznej – w celu zwiększenia konkurencyjności;
  • przeprowadzenie niezależnych badań ilościowych i jakościowych dotyczących skutków, jakie dla rynku europejskiego będą miały duże fuzje w sektorze audiowizualnym Stanów Zjednoczonych;    
  • zwiększenie budżetu przeznaczonego na komponent międzysektorowy o kwotę 80 mln EUR, by pomóc biurom „Kreatywna Europa“ w promowaniu programu w poszczególnych krajach (sma)