Uczniowie w całej Europie przyjmują członków EKES-u, przygotowując się do imprezy „Twoja Europa, Twoje zdanie!”.

Wybory europejskie 2019

Przez cały miesiąc luty członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odwiedzają uczniów w trzydziestu trzech szkołach, aby przygotować ich do imprezy „Twoja Europa, Twoje zdanie!”. To już 10. edycja tego dorocznego zgromadzenia młodzieży w Brukseli, które tym razem odbywa się pod hasłem „#YEYSturns10: Głosuj na przyszłość!”.

W dniach 21 i 22 marca uczniowie w wieku od 16 do 18 lat przyjadą do Brukseli, by przedstawić swoje poglądy, nadzieje i oczekiwania dotyczące zbliżających się wyborów europejskich w ramach sesji plenarnej #YEYSturns10 plenary. Uczestnicy będą głosować nad trzema propozycjami, które Parlament Europejski powinien wziąć pod uwagę w kampanii przed wyborami europejskimi.

Ostateczne sprawozdanie opracowane przez młodych delegatów będzie dyskutowane przez Parlament Europejski jako głos młodych Europejczyków na temat „w jakiej Europie chcę żyć”.

Spośród rekordowych 1038 zgłoszeń elektronicznie wylosowano 33 uczestniczące szkoły. W imprezie będzie uczestniczyć jedna szkoła z każdego z 28 państw członkowskich UE oraz z pięciu krajów kandydujących (Albanii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry, Serbii i Turcji).

Wydarzenie jest zatytułowane Twoja Europa, Twoje zdanie! (YEYS, Your Europe, Your Say!). YEYS to wydarzenie organizowane przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentujący zorganizowane społeczeństwo obywatelskie na poziomie europejskim. Jest ono sztandarową imprezą Komitetu adresowaną do młodzieży.

Dalsze informacje na temat YEYS 2019 są dostępne na stronie internetowej, a tu można obejrzeć film z YEYS 2018. (ks/dgf)