Wysłuchanie EKES-u: wezwanie do globalnego rozwiązania kwestii opodatkowania w gospodarce cyfrowej

Podczas wysłuchania w EKES-ie niu w 29 stycznia międzynarodowi eksperci w zakresie podatków i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego ezwali do znalezienia skutecznego ogólnoświatowego rozwiązania kwestii opodatkowania przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej w celu zapobieżenia kolejnym jednostronnym działaniom i zapewnienia zrównoważonego rozwoju, inwestycji, pewności podatkowej i sprawiedliwości.

Prelegenci wysokiego szczebla zgodzili się, że jedynie rozwiązanie ogólnoświatowe byłoby skuteczne zarówno w zakresie przepisów, jak i zarządzania, i z zadowoleniem przyjęli fakt, że obecnie trwają debaty w otwartych ramach OECD w zakresie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS).

Uczestnicy omówili możliwe sposoby podejścia do opodatkowania przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej, które obecnie są przedmiotem debaty we wspomnianych ramach, Chodzi tu m.in. o nowe systemy przyznawania międzynarodowych uprawnień do opodatkowania (udział użytkowników, wartości niematerialne wprowadzane do obrotu i znacząca obecność gospodarcza) oraz zdolność krajów do egzekwowania przepisów podatkowych w przypadkach BEPS.

Zaproponowano pełne przeanalizowanie kwestii podatkowej w ramach systemu VAT i stwierdzono, ze potrzebna jest wspólna definicja koncepcji tworzenia wartości, Ponadto uczestnicy stwierdzili, że istnieje potrzeba dalszej dalszego zbadania, czy oparte na podatku dochodowym rozwiązanie dotyczące podziału dochodów podatkowych byłoby lepsze od rozwiązania opartego na podatku od konsumpcji.

Prelegenci podkreślili, że przy opracowywaniu nowych przepisów należy stosować się do pewnych fundamentalnych zasad takich jak unikanie podwójnego opodatkowania, prostota, pewność i równość. Dla różnych zainteresowanych stron kluczowe znaczenie ma uproszczenie metodologii. Należy także opracować i wdrożyć sprawiedliwe i skuteczne mechanizmy rozstrzygania sporów. Uczestnicy zalecali także przeprowadzenie dalszych analiz gospodarczych dotyczących wpływu projektu BEPS i potencjalnego wpływu wszelkich przyszłych środków, które mogą zostać wdrożone.

Ustalenia wysłuchania zostaną wykorzystane w opinii z inicjatywy własnej sporządzonej przez sprawozdawcę Kristera Anderssona, która ma zostać przyjęta na lipcowej sesji plenarnej. (jk)