Postulaty pracodawców do prezydencji rumuńskiej

Grupa Pracodawców w EKES-ie

„Spójność to wspólna europejska wartość” jest hasłem prezydencji rumuńskiej w Radzie Unii Europejskiej przez pierwsze półrocze 2019 r. Grupa Pracodawców dostrzega wiele zbieżnych punktów pomiędzy priorytetami prezydencji rumuńskiej a własnymi celami politycznymi. Dlatego Grupa Pracodawców w trakcie tej prezydencji chce zorganizować wydarzenie poświęcone przedsiębiorczości.

W kwietniu Grupa Pracodawców zorganizuje w Bukareszcie konferencję wysokiego szczebla nt. europejskiego modelu przedsiębiorczości, której patronować będzie prezydent Rumunii wraz z rumuńską organizacją pracodawców. Uczestnicy konferencji debatować będą o przyszłości polityki na rzecz MŚP, także o konieczności nowej strategii i dodatkowych działań w zakresie wspierania MŚP i przedsiębiorczości w ogóle – zarówno na poziomie państw członkowskich jak i na poziomie UE. Pracodawcy uważają, że promowanie przedsiębiorczości i konkurencyjności MŚP w ramach dojrzałej, proaktywnej i skutecznej polityki może wzmocnić Europę i umożliwić jej lepsze reagowanie na wyzwania, przed którymi stoi. (lj)