Brexit przeprowadzony bez porozumienia zagraża rentowności przemysłu lotniczego i chemicznego zarówno w Zjednoczonym Królestwie jak i w UE

Podczas dyskusji wysokiego szczebla na temat wpływu brexitu na przemysł lotniczy i chemiczny, zorganizowanej przez Komisję Konsultacyjną ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) w EKES-ie, prelegenci zgodzili się, że Zjednoczone Królestwo powinno pozostać w zgodzie z prawem UE, a w przypadku chemikaliów kluczowe znaczenie ma rozporządzenie REACH. Jeśli chodzi o przemysł lotniczy, należy zawrzeć umowy o wzajemności w najważniejszych obszarach, a planowany okres przejściowy należy przedłużyć do co najmniej pięciu lat.

„Kluczowe znaczenie ma znalezienie rozwiązań w zakresie wzajemności dla głównych sektorów” ostrzegł Jan Pie, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego, Kosmicznego i Obronnego (ASD), który wezwał do przedłużenia okresu przejściowego. Skutki braku porozumienia byłyby szczególnie widoczne w łańcuchu dostaw, ponieważ dostawy „dokładnie na czas” wymagają sprawnego funkcjonowania łańcucha dostaw. Komponenty często muszą przekraczać kanał La Manche kilka razy, zanim produkt zostanie ostatecznie zmontowany. Blokada obejmująca tylko jedną pozycję może doprowadzić do zatrzymania całego łańcucha dostaw. To samo odnosi się również do przepływu pracowników: specjalistów, którzy muszą szybko przemieszczać się między Zjednoczonym Królestwem a UE. Głównym problemem dla przedsiębiorstw jest rozbieżność między przepisami UE i Zjednoczonego Królestwa.

Ian Cranshaw, kierownik ds. handlu międzynarodowego w Stowarzyszeniu Przemysłu Chemicznego (CIA), podkreślił, że porozumienie w sprawie brexitu jest również niezbędne dla przemysłu chemicznego. Sektor chemiczny, którego obroty wynoszą 18 mld GBP i który zapewnia bezpośrednio 150 tys. i pośrednio 500 tys. miejsc pracy, ma kluczowe znaczenie dla Zjednoczonego Królestwa. Sektor ten potrzebuje przede wszystkim pewności. Organizacja Iana Cranshawa przeprowadziła sondaż wśród reprezentowanych przez siebie firm i ani jedno przedsiębiorstwo nie odpowiedziało, że brexit będzie dla niego korzystny.

„Wniosek, jaki możemy wyciągnąć z tej sytuacji, jest taki, że musimy lepiej informować o sukcesach jednolitego rynku i licznych korzyściach – zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla obywateli – płynących z członkostwa w UE”, podsumowała przewodnicząca CCMI Lucie Studničná.

Pytanie o to, kto ostatecznie skorzysta na brexicie, pozostało bez odpowiedzi. (sma)