Michel Barnier w EKES-ie:„Najgorsze dla Europy jest milczenie”

Główny negocjator UE ds. Brexitu Michel Barnier wziął udział w 540. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i przedstawił stanowisko UE na temat porozumienia w sprawie brexitu i możliwych scenariuszy na przyszłość.

Przewodniczący EKES-u Luca Jahier pogratulował Michelowi Barnierowi za wykonaną pracę i podkreślił, że EKES jest mocno zaangażowany we współpracę ze społeczeństwem obywatelskim Zjednoczonego Królestwa: „EKES jest dobrze przygotowany na każdy przyszły scenariusz i wzmocni swoje stosunki z brytyjskimi odpowiednikami”.

Michel Barnier ostrzegł, że Europa musi przygotować się na scenariusz braku porozumienia. „Niezależnie od wyniku negocjacji, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego będą odgrywać decydującą rolę w podnoszeniu świadomości obywateli”, powiedział.

Rozwiązanie awaryjne

Członkowie EKES-u wezwali do przyjęcia zdecydowanego stanowiska w sprawie rozwiązania awaryjnego, określonego przez niektórych jako drugie najlepsze rozwiązanie dla Irlandii Północnej, jako że pierwszym najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostanie w UE.

Jednak Michel Barnier podkreślił, że jest jego obowiązkiem rozwiązanie tych problemów z korzyścią dla UE. „Nie chcemy rozwiązania awaryjnego. Można je porównać do ubezpieczenia domu - płacimy za nie, ale mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli z niego skorzystać”. To Zjednoczone Królestwo chciało opuścić Unię i to brexit stwarza problemy dla Irlandii i Irlandii Północnej. Rozwiązanie awaryjne dotyczy osób, które potrzebują bezpieczeństwa. Ponadto granica w Irlandii jest także granicą 27 państw i jednolitego rynku. W związku z tym jest to kwestia europejska.

„Brexit nie ma żadnej wartości dodanej”, stwierdził na koniec Barnier. „Jednak nie powinniśmy mylić konsekwencji z wnioskami z brexitu. Nie należy również mylić populizmu z powszechnymi odczuciami. Najgorsze jest milczenie. Musimy zabrać głos i rozpocząć debatę. Możemy mieć różne opinie, ale nadal musimy ze sobą rozmawiać, gdyż populiści wykorzystują milczenie przeciwko Europie”. (sma)