Grupa Pracowników w EKES-ie z zadowoleniem wita porozumienie w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Grupa Pracowników w EKES-ie

W dniu 24 stycznia Parlament Europejski, Komisja Europejska i państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektywy dotyczącej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. „Jest ono konkretnym krokiem w kierunku ułatwienia życia pracującym rodzicom i opiekunom w Europie”, oznajmiła Gaby Bischoff, przewodnicząca Grupy Pracowników w EKES-ie.

Grupa Pracowników, która na forum EKES-u kierowała dyskusjami na temat wzmocnienia praw pracowników mających obowiązki opiekuńcze, sporządziła opinię w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracujących rodziców i opiekunów widząc, jak związki zawodowe nalegały na tę inicjatywę ustawodawczą jako na integralną część Europejskiego filaru praw socjalnych mającego zapewnić europejskim obywatelom postęp społeczny.

„Cieszymy się z osiągniętego porozumienia i takich postępów jak wprowadzenie dziesięciodniowego urlopu ojcowskiego w okresie narodzin dziecka. Ten urlop dla ojców lub równorzędnych partnerów jest płatny tak samo jak zwolnienie chorobowe i wpisuje się w cel wniosku, jakim jest zwiększenie ich zaangażowania w opiekę nad dzieckiem. Matki i ojcowie mają prawo do urlopu rodzicielskiego płatnego na odpowiednim poziomie. Był to kluczowy element prowadzonej przez związki zawodowe kampanii mającej pomóc rodzicom w osiągnięciu lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Ponadto osoby opiekujące się chorym krewnym będą mogły skorzystać z pięciu dni urlopu opiekuńczego”, oznajmiła Gaby Bischoff

„Strategie zapewniające równowagę między życiem zawodowym a prywatnym to narzędzia umożliwiające kobietom i mężczyznom dokonywanie wyborów na równych warunkach”, stwierdziła sprawozdawczyni opinii Erika Koller. „To porozumienie nie jest cudownym lekiem na wszystkie bolączki, ale jest z pewnością krokiem we właściwym kierunku”. (ppr)