Społeczności z dala od metropolii – rola zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w obliczu populizmu

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Obecnie doświadczamy w Europie najwyższego poziomu populizmu od lat trzydziestych XX w. W tym kontekście Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie przeprowadziła badanie Społeczności z dala od metropolii – rola zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w obliczu populizmu

W badaniu przeanalizowano czynniki, które sprawiają, że obywatele wybierają ofertę populistów, i opisano rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego w przeciwdziałaniu temu zjawisku. W badaniu skoncentrowano się na ośmiu regionach leżących z dala od dużych miast, z czterech różnych krajów. W każdym z tych regionów ugrupowania populistyczne uzyskały wysokie wyniki, przy czym w każdym przypadku jeden z obszarów plasował się powyżej, a drugi poniżej średniej UE.

  • Klagenfurt-Villach i południowa część Dolnej Austrii (Austria)
  • Drôme i Aisne (Francja)
  • Udine i region Kalabria (Włochy)
  • Płockie i Nowosądeckie (Polska)

Istotnymi czynnikami wyjaśniającymi zwiększone poparcie dla populistów w całej Europie są: pogorszenie koniunktury gospodarczej, brak stabilności społecznej i niski poziom wykształcenia. Jednak są też inne, ważniejsze i wzajemnie na siebie oddziałujące, czynniki. Na przykład nieustanne podsycanie dezinformacją uzasadnionych bądź wyobrażonych obaw. W takiej sytuacji dla wielu młodych wyborców atrakcyjna staje się perspektywa pozytywnej zmiany, którą partie populistyczne przyniosą stagnującym i niekompetentnym systemom politycznym.

Członkowie Grupy „Różnorodność Europy” są przekonani, że wszyscy członkowie EKES-u mają podwójne zadanie – bardziej starać się zarówno na szczeblu krajowym, jaki i europejskim wzmocnić sieci, lepiej wyjaśniać Europę i przybliżać ją opinii publicznej. Ostatecznie ochrona i zachowanie liberalnej demokracji leży w interesie wszystkich! (cl)