EKES popiera utworzenie europejskiego centrum cyberbezpieczeństwa

EKES popiera inicjatywę Komisji dotyczącą utworzenia europejskiego centrum kompetencji w dziedzinie przemysłu, technologii i badań w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego oraz utworzenia sieci krajowych ośrodków koordynacji. W ten sposób Unia miałaby rozwinąć swoje zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa technologicznego i przemysłowego i zwiększyć konkurencyjność unijnego przemysłu cyberbezpieczeństwa.

W opinii przyjętej na styczniowej sesji plenarnej i sporządzonej przez Antonia Longo i Alberta Mazzolę EKES podkreśla, że wniosek Komisji stanowi istotny krok na drodze do opracowania przemysłowej strategii cyberbezpieczeństwa i jest strategicznym posunięciem zmierzającym do uzyskania solidnej i szerokiej autonomii cyfrowej. Czynniki te są konieczne do wzmocnienia europejskich mechanizmów obronnych w obliczu trwającej wojny cybernetycznej, która może zagrażać systemom politycznym, gospodarczym i społecznym.

Zagrożone jest nasze społeczeństwo jako całość. W ciągu zaledwie dziesięciu lat byliśmy świadkami wykładniczego wzrostu liczby cyberataków na całym świecie, z 800 tys. do 8 mln – podkreślił Antonio Longo. Popieramy inicjatywę Komisji na rzecz utworzenia centrum kompetencji, które koordynowałoby centra krajowe i działałoby jako punkt odniesienia dla środowiska posiadającego kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Najważniejszym punktem strategii byłoby partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie cyberbezpieczeństwa. Opowiadamy się za rozszerzeniem partnerstwa na przemysł w oparciu o wyraźne zobowiązania w dziedzinie nauki i inwestycji. Popieramy podejście trójstronne z udziałem Komisji Europejskiej, państw członkowskich i przedsiębiorstw – dodał Alberto Mazzola. Musimy również pozostawić otwarte drzwi dla przedsiębiorstw spoza UE, które chciałyby spełnić warunki UE i wziąć udział w programie – stwierdził. (mp)