Mniejszości kognitywne mogą pomóc w rozwiązaniu problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb przyszłego rynku pracy

Jednym z punktów styczniowego posiedzenia Sekcji TEN w EKES-ie była prezentacja na temat sposobów wykorzystania potencjału „mniejszości kognitywnych” – osób z autyzmem wysokofunkcjonującym, hiperaktywnością, dysleksją i dyspraksją – by zaspokoić zapotrzebowanie na umiejętności techniczne, których podaż jest mała, a jednocześnie pomóc tym osobom w integracji społecznej.

Hugo Horiot, autor książki , sam będący osobą z autyzmem, zwrócił uwagę na wiele niszowych obszarów, gdzie niezbędne są pewne wysoko techniczne umiejętności, które są bardzo trudno dostępne, ponieważ system odrzuca grupy kognitywne takie umiejętności posiadające. Podkreślił, że musimy zachęcać środowisko biznesowe i instytucje do przyjęcia innych metod rekrutacji i oceny niż standardowe modele oparte na umiejętnościach społecznych.

Zgodnie z różnymi szacunkami ok. 65% dzisiejszych uczniów będzie wykonywało rodzaje pracy, które jeszcze obecnie nie istnieją, a przedsiębiorstwom będzie coraz trudniej pozyskać potrzebne umiejętności. Wykorzystanie potencjału mniejszości kognitywnych nie tylko wniosłoby istotny wkład w życie społeczeństwa, ale także stworzyłoby okazję do integracji społecznej dla osób, które mają inny rodzaj inteligencji. Grupa społeczna pozbawiona perspektyw dostałaby szansę na uczestnictwo w życiu społecznym na innowacyjnych zasadach – powiedział .

Uznanie, że wszystkie osoby się uzupełniają i na wiele sposobów mogą wnieść wkład w funkcjonowanie społeczeństwa, ma podstawowe znaczenie. – stwierdził przewodniczący Sekcji TEN Pierre Jean Coulon. Istnieją jednak, z jednej strony, różnice uznawane za akceptowalne, gdyż nie przeszkadzają nikomu i nikogo nie dotykają, a z drugiej strony różnice, których nie akceptujemy. – dodał.
(mp)