EKES wzywa do prawnego uznania działań charytatywnych w UE

Środki uzyskane ze źródeł filantropijnych w Europie wynoszą prawie 90 mld EUR rocznie, ale w przeciwieństwie do spółek handlowych fundacje dobroczynne lub darczyńcy prywatni nie mogą czerpać korzyści z europejskiego jednolitego rynku, co utrudnia im prowadzenie działalności charytatywnej ponad granicami.

Jak wynika z wysłuchania, które odbyło się 16 stycznia br. w EKES-ie pod hasłem Europejska dobroczynność – niewykorzystany potencjał, działalność charytatywna w Europie ma coraz szerszy zasięg i mogłaby być wykorzystywana jako dodatkowe źródło finansowania w wielu dziedzinach, w których brak jest wsparcia publicznego.

W wysłuchaniu uczestniczyło wiele organizacji charytatywnych i osób fizycznych, których uwagi stanowić będą ważny wkład w opinię w sprawie działalności dobroczynnej w Europie przygotowywaną przez EKES na wniosek rumuńskiej prezydencji w Radzie UE.

„Wezwiemy do stworzenia ram prawnych dla rozwoju działalności charytatywnej i dla nadania organizacjom dobroczynnym takiego samego statusu jak spółkom handlowym” – powiedział sprawozdawca opinii Petru Dandea.

W Europie istnieje niemal 150 tys. fundacji pożytku publicznego, generujących rocznie 87 mld EUR, czyli więcej niż dochody budżetowe aż piętnastu państw członkowskich.

EKES zwróci również uwagę, że działalność charytatywna powinna być przejrzysta i jasno określona oraz że filantropia w żadnym wypadku nie może zastępować publicznych systemów opieki społecznej ani ułatwiać uchylania się od opodatkowania. (ll)