Społeczeństwo obywatelskie chce ściślej monitorować umowy UE o wolnym handlu

Na styczniowej sesji plenarnej EKES przyjął opinię w sprawie wzmocnienia roli wewnętrznych grup doradczych w monitorowaniu wdrażania umów o wolnym handlu podpisanych przez Unię Europejską. Wewnętrzne grupy doradcze są już odpowiedzialne za nadzór nad wdrażaniem umów o wolnym handlu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i norm pracy, jednak EKES chce, by ta monitorująca rola objęła wszystkie aspekty umów, w tym także główne przepisy handlowe.

EKES uważa, że we wszelkiego rodzaju umowach udział społeczeństwa obywatelskiego ma zasadnicze znaczenie, nie tylko z myślą o monitorowaniu tych porozumień, lecz także z myślą o urzeczywistnieniu związanych z nimi strategicznych aspiracji. Powinno to się odbywać za pośrednictwem jednego organu uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego, który obejmowałby obie strony umowy. Sprawozdawca opinii Alberto Mazzola wskazał, że „współcześnie Unia musi znaleźć odpowiedź na rosnącą potrzebę konstruktywnego dialogu ze społeczeństwem obywatelskim na temat handlu, jak to pokazują umowy CETA czy TTIP, a wewnętrzne grupy doradcze to doskonały sposób na powiązanie obywateli ze sprawami handlu”.

Wzmocnieniu roli wewnętrznych grup doradczych powinny towarzyszyć inne przepisy dotyczące funkcjonowania istniejących i przyszłych tego typu grup. Organy te powinny też gwarantować zrównoważoną reprezentację interesów społeczeństwa obywatelskiego i być w stanie włączać zewnętrznych interesariuszy oraz konsultować się z nimi.

Obecnie istnieje osiem aktywnych wewnętrznych grup doradczych, liczących 27 członków EKES-u. Do 2021 r. ma powstać jeszcze pięć grup, a w dalszej przyszłości mogą dojść kolejne. EKES spodziewa się, że koszt jego uczestnictwa w nich podwoi się w najbliższych trzech latach i potroi się, kiedy uwzględnione zostaną umowy o wolnym handlu, nad którymi właśnie trwają negocjacje. (dgf)