Dostępne języki:

Artykuł wstępny

Im lepsza równowaga, tym lepsza UE

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy!

Wiele krajów europejskich obchodziło w ostatnich latach lub wkrótce będzie obchodzić stulecie przyznania praw wyborczych kobietom. Było to zwycięstwo odniesione za cenę długich, trudnych, a czasami krwawych walk prowadzonych przez wiele pokoleń kobiet. Czy może być lepszy sposób, by uczcić ten znaczący moment w historii naszych społeczeństw, niż masowe korzystanie z tego prawa?

Do odnotowania

W skrócie

Społeczeństwo obywatelskie na rzecz rEUnaissance Jakiej Europy chcemy po wyborach do PE?

Na zaproszenie Luki Jahiera, przewodniczącego EKES-u, w dniu 21 lutego zorganizowane zostanie wydarzenie zatytułowane „Społeczeństwo obywatelskie na rzecz rEUnaissance”. Przeprowadzone w jego ramach debaty pozwolą wsłuchać się w głos zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego i stworzyć dla instytucji UE przestrzeń do wyrażenia swoich oczekiwań i życzeń i podzielenia się swoją wizją Europy na okres po wyborach europejskich.

Uczniowie w całej Europie przyjmują członków EKES-u, przygotowując się do imprezy „Twoja Europa, Twoje zdanie!”.

Wybory europejskie 2019

Przez cały miesiąc luty członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odwiedzają uczniów w trzydziestu trzech szkołach, aby przygotować ich do imprezy „Twoja Europa, Twoje zdanie!”. To już 10. edycja tego dorocznego zgromadzenia młodzieży w Brukseli, które tym razem odbywa się pod hasłem „#YEYSturns10: Głosuj na przyszłość!”.

Wiadomości EKES-u

Michel Barnier w EKES-ie:„Najgorsze dla Europy jest milczenie”

Główny negocjator UE ds. Brexitu Michel Barnier wziął udział w 540. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i przedstawił stanowisko UE na temat porozumienia w sprawie brexitu i możliwych scenariuszy na przyszłość.

Brexit przeprowadzony bez porozumienia zagraża rentowności przemysłu lotniczego i chemicznego zarówno w Zjednoczonym Królestwie jak i w UE

Podczas dyskusji wysokiego szczebla na temat wpływu brexitu na przemysł lotniczy i chemiczny, zorganizowanej przez Komisję Konsultacyjną ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) w EKES-ie, prelegenci zgodzili się, że Zjednoczone Królestwo powinno pozostać w zgodzie z prawem UE, a w przypadku chemikaliów kluczowe znaczenie ma rozporządzenie REACH. Jeśli chodzi o przemysł lotniczy, należy zawrzeć umowy o wzajemności w najważniejszych obszarach, a planowany okres przejściowy należy przedłużyć do co najmniej pięciu lat.

EKES wzywa do prawnego uznania działań charytatywnych w UE

Środki uzyskane ze źródeł filantropijnych w Europie wynoszą prawie 90 mld EUR rocznie, ale w przeciwieństwie do spółek handlowych fundacje dobroczynne lub darczyńcy prywatni nie mogą czerpać korzyści z europejskiego jednolitego rynku, co utrudnia im prowadzenie działalności charytatywnej ponad granicami.

EKES wzywa do zreformowania WTO zgodnie z wartościami UE

Na swojej sesji plenarnej 24 stycznia Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię, w której wezwał do ambitnej reformy Światowej Organizacji Handlu, aby przezwyciężyć obecny kryzys i podkreślić zarazem wartości UE i jej wiodącą rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Społeczeństwo obywatelskie chce ściślej monitorować umowy UE o wolnym handlu

Na styczniowej sesji plenarnej EKES przyjął opinię w sprawie wzmocnienia roli wewnętrznych grup doradczych w monitorowaniu wdrażania umów o wolnym handlu podpisanych przez Unię Europejską. Wewnętrzne grupy doradcze są już odpowiedzialne za nadzór nad wdrażaniem umów o wolnym handlu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i norm pracy, jednak EKES chce, by ta monitorująca rola objęła wszystkie aspekty umów, w tym także główne przepisy handlowe.

Debata EKES-u z prezydencją rumuńską: czas przywrócić więź między obywatelami a Europą

Styczniowa sesja plenarna EKES-u obejmowała debatę z szefową rządu Rumunii Vasilicą‑Vioricą Dăncilă na temat priorytetów prezydencji rumuńskiej w pierwszym półroczu 2019 r. Przewodniczący EKES-u Luca Jahier podkreślił, że w związku ze zbliżającymi się wyborami europejskimi szczególnie ważne jest, by przywrócić zaufanie obywateli europejskich do polityki.

Mniejszości kognitywne mogą pomóc w rozwiązaniu problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb przyszłego rynku pracy

Jak wykorzystać potencjał tzw. „mniejszości kognitywnych” – osób z autyzmem wysokofunkcjonującym, hiperaktywnością, dysleksją i dyspraksją – by zaspokoić zapotrzebowanie na pewne umiejętności techniczne, których podaż jest mała, a jednocześnie pomóc tym osobom w integracji społecznej – to temat prezentacji przedstawionej na styczniowym posiedzeniu Sekcji TEN w EKES-ie.

EKES popiera utworzenie europejskiego centrum cyberbezpieczeństwa

EKES popiera inicjatywę Komisji dotyczącą utworzenia Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz utworzenia sieci krajowych ośrodków koordynacji. W ten sposób Unia miałaby rozwinąć swoje zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa technologicznego i przemysłowego i zwiększyć konkurencyjność unijnego przemysłu cyberbezpieczeństwa.

Priorytetem strefy euro w 2019 r. musi być budowanie odporności

Javier Doz Orrit

W 2019 r. głównym priorytetem strefy euro powinno być budowanie odporności gospodarki i rynku pracy, biorąc pod uwagę obecne perspektywy gospodarcze – twierdzi EKES, odnosząc się do zaleceń Komisji dotyczących polityki gospodarczej dla strefy euro na 2019 r.

Pomimo ogromnego potencjału proponowanej reformy VAT, nie można zawczasu przesądzać o jej sukcesie.

VAT tax reform

Nowy system VAT dotyczący opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi musi spełnić swój potencjał i ograniczyć wszelkie negatywne skutki dla jednolitego rynku, twierdzi EKES w opinii dotyczącej stosownego wniosku Komisji. Nadrzędne znaczenie dla pomyślnego wdrożenia wniosku będą miały ściślejsza współpraca między organami i szeroko zakrojona komunikacja.

 

Wysłuchanie EKES-u: wezwanie do globalnego rozwiązania kwestii opodatkowania w gospodarce cyfrowej

Podczas wysłuchania w EKES-ie w dniu 29 stycznia międzynarodowi eksperci w zakresie podatków i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego wezwali do znalezienia skutecznego ogólnoświatowego rozwiązania kwestii opodatkowania przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej w celu zapobieżenia kolejnym jednostronnym działaniom i zapewnienia zrównoważonego rozwoju, inwestycji, pewności podatkowej i sprawiedliwości.

„Kreatywna Europa” na lata 2021–2027: EKES wzywa do zwiększenia budżetu i specjalnego wsparcia w ramach programu „Horyzont 2020”

Sektor kreatywny w Europie ma ogromny potencjał, ale potrzebuje większego wsparcia, by w pełni się rozwinąć i stać się liczącym się i konkurencyjnym podmiotem na światowym rynku. Inne sektory, w tym branża tekstylna, turystyczna, motoryzacyjna, budowlana i zdrowotna, również skorzystałyby z ambitnego sektora kultury i sektora kreatywnego.

Czas przerwać milczenie, w jakim przeżywamy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Luca Jahier

Przygotowując się do obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, nie umiemy pogrążyć się w ciszy i zadumie. Choć najgłębsza żałoba przeżywana jest zawsze w samotności, to jednak zamiast milczeć chcielibyśmy krzyczeć.

Aktualności z Grup

Postulaty pracodawców do prezydencji rumuńskiej

Grupa Pracodawców w EKES-ie

„Spójność to wspólna europejska wartość” jest hasłem prezydencji rumuńskiej w Radzie Unii Europejskiej przez pierwsze półrocze 2019 r. Grupa Pracodawców dostrzega wiele zbieżnych punktów pomiędzy priorytetami prezydencji rumuńskiej a własnymi celami politycznymi. Dlatego Grupa Pracodawców w trakcie tej prezydencji chce zorganizować wydarzenie poświęcone przedsiębiorczości.

Grupa Pracowników w EKES-ie z zadowoleniem wita porozumienie w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

W dniu 24 stycznia Parlament Europejski, Komisja Europejska i państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektywy dotyczącej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. „Jest ono konkretnym krokiem w kierunku ułatwienia życia pracującym rodzicom i opiekunom w Europie”, oznajmiła Gaby Bischoff, przewodnicząca Grupy Pracowników w EKES-ie.

Społeczności z dala od metropolii – rola zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w obliczu populizmu

Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie

Obecnie doświadczamy w Europie najwyższego poziomu populizmu od lat trzydziestych XX w. W tym kontekście Grupa „Różnorodność Europy” w EKES-ie przeprowadziła badanie Społeczności z dala od metropolii – rola zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego w obliczu populizmu

Wydarzenia kulturalne

Co na afiszu? – imprezy kulturalne EKES-u

EKES organizuje wydarzenia kulturalne, aby przyciągnąć szersze grono odbiorców do udziału w debatach, które aktualnie prowadzi, aby podkreślić europejski wymiar dzieł sztuki lub zwrócić uwagę na mniej znanych artystów europejskich, wartych odkrycia poza granicami ich kraju. W programie na 2019 rok każdy znajdzie coś dla siebie.